Handel i cło

Trendy związane z postępującą globalizacją, protekcjonizm gospodarczy oraz skutki Brexitu wywarły duży wpływ na międzynarodową wymianę handlową. Mnogość i zawiłość licznych regulacji, jak również tempo ich zmian sprawiają, że łatwo zgubić się w gąszczu przepisów.

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie handlu oraz głębokiej znajomości branży, klienci powierzają nam swoje sprawy i osiągają swoje cele gospodarcze, korzystając z naszych kontaktów oraz rozległej sieci biur na całym świecie.

Doradzamy klientom we wszystkich aspektach związanych z handlem międzynarodowym i dystrybucją. Wspieramy w sprawach dotyczących międzynarodowych porozumień celnych oraz prowadzenia handlu na obszarze UE. Wiemy, jak działają instytucje unijne i co kształtuje ich politykę.

Zapewniamy doradztwo w takich dziedzinach jak: ochrona handlu, kontrola eksportu i importu, taryfowe i pozataryfowe bariery handlowe, reguły pochodzenia, klasyfikacje i wyceny celne, produkty i technologie podwójnego zastosowania.

Case studies

TwoBirds TV