Nasza Międzynarodowa Praktyka Nieruchomości zapewnia specjalistyczne doradztwo w szerokiej gamie transakcji dotyczących nieruchomości, zarówno dla firm krajowych i międzynarodowych – deweloperów, funduszy inwestycyjnych, banków oraz organów sektora publicznego.

Doradzamy przy transakcjach transgranicznych, starannie zarządzając procesem, aby zapewnić ciągłość obsługi klientów i fachowe wsparcie na każdym etapie transakcji. Wszyscy prawnicy tej grupy posiadają praktyczną znajomość sektora nieruchomości. Nasza praktyka ma charakter multidyscyplinarny – gdy wymaga tego projekt, zapraszamy do współpracy rzeczoznawców, geodetów i innych doradców.

W Polsce doradzamy kompleksowo przy projektach inwestycyjnych, transakcjach sprzedaży, refinansowaniu, najmie oraz leasingu nieruchomości. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych. Naszymi klientami są m.in. międzynarodowe fundusze inwestycyjne, banki i jednostki samorządu terytorialnego.

Współpracując z praktykami bankowości i finansów, budownictwa i inżynierii oraz działem procesowym, zapewniamy wsparcie full service w pełnym cyklu życia projektów nieruchomościowych:

  • doradztwo w zakresie nabycia gruntów, przekształcenia, podziału i połączeń
  • kompleksowe doradztwo w procesie uzyskiwania zezwoleń na budowę
  • doradztwo przy transakcjach finansowania: acqusition finance, project finance oraz refinance
  • reprezentowanie wykonawcy w zakresie umów o wykonanie robót budowlanych
  • reprezentowanie dewelopera w procesie sprzedaży, przygotowywanie umów deweloperskich
  • reprezentowanie dewelopera w zakresie kontaktów z klientami odnośnie stwierdzonych wad i usterek
  • reprezentowanie dewelopera w relacjach z bankami
  • reprezentowanie dewelopera w sporach sądowych z wykonawcami, klientami i dłużnikami
  • restrukturyzacja zadłużenia, reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych, w tym transgranicznych

Jesteśmy ekspertem prawnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Szefem praktyki w Polsce jest Marcin Świerżewski

Newsy i Wydarzenia