szymon golebiowski Mobile

Szymon Golebiowski

Senior Associate
Polska

O mnie

Pracuję na stanowisku Senior Associate w praktyce prawa unijnego i prawa ochrony konkurencji.

Doradzam klientom od 2012 r. Specjalizuję się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Doradzałem klientom w sprawach z zakresu kontroli koncentracji reprezentując ich w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Brałem udział w skomplikowanych sprawach o precedensowym charakterze, w których prowadzone były badania rynku oraz zakończonych wydaniem decyzji warunkowych. Byłem zaangażowany w postępowania administracyjne i sądowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej) oraz dotyczących ochrony konsumentów, w tym m.in. sprawy, w których nałożone zostały kary na osoby zarządzające. Mam doświadczenie w doradzaniu klientom przy tworzeniu wniosków leniency oraz kontrolach i przeszukaniach prowadzonych przez organy antymonopolowe. Byłem zaangażowany w projekt, w ramach którego Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu wyłączającego możliwość zaskarżenia postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przeszukania.

Zajmowałem się również reprezentowaniem klientów w sporach sądowych dotyczących ochrony konkurencji (m.in. sprawach private enforcement) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiadam doświadczenie w pracy z dowodami ekonomicznymi, a także uzyskiwaniu dowodów w ramach tzw. procedury discovery. Doradzałem klientom w projektach dotyczących systemów dystrybucyjnych i franczyzowych oraz konsorcjów, porozumień badawczo-rozwojowych, porozumień zakupowych i produkcyjnych oraz innych umów o współpracy, a także systemów compliance. Weryfikowałem i tworzyłem regulaminy stosowane przez przedsiębiorców w obrocie z konsumentami. Wspierałem klientów w sprawach z zakresu pomocy publicznej oraz przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Prowadziłem szkolenia dla klientów oraz prawników, w tym adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, zdobywałem doświadczenie zawodowe w kancelariach polskich i międzynarodowych będąc członkiem wyspecjalizowanych zespołów zajmujących się prawem ochrony konkurencji i konsumentów.

W 2012 r. zdobyłem pierwszą nagrodę w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Wrocławski, prawo
  • Brussels School of Competition – LL.M. in Competition Law and Economics – 2020-2022

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Najnowsze

Więcej

Rozszerzona i zaostrzona odpowiedzialność karna podmiotów uczestniczących w przetargach oraz aukcjach – nowelizacja Kodeksu Karnego

lis 08 2023

Więcej

Rozszerzona odpowiedzialność związków przedsiębiorców – nowe uprawnienia Prezesa UOKiK

cze 13 2023

Więcej

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady

maj 20 2022

Więcej

Aktualności firmowe

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird doradzała Głuchołaskim Zakładom Papierniczym przy sprzedaży jednego z zakładów produkcyjnych na rzecz Grigeo

paź 04 2023

Więcej

TwoBirds TV