O mnie

Pracuję na stanowisku Counsel i kieruję zespołem działu ESG i Ochrony Środowiska w ramach praktyki Energy & Utilities. Specjalizuję się w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz obszaru ESG.

Od 2010 roku, doradzam klientom w sprawach regulacyjnych, w szczególności w prawie ochrony środowiska, prawie wodnym, prawie geologicznym i górniczym oraz energetycznym.

Mam doświadczenie w doradztwie w zakresie ryzyk środowiskowych i regulacyjnych w różnych projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych, transakcjach nieruchomościowych oraz transakcjach z obszaru fuzji i przejęć. Badam m.in. kwestie zgodności z polskimi i unijnymi wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi, zajmuję się zielonymi obligacjami (green bonds), kwestiami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, w tym z rekultywacją i remediacją oraz odpowiedzialnością podmiotów za szkody w środowisku.

Prowadzę badania prawne due diligence, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i w obszarze ESG. Pomagam przedsiębiorcom w uzyskiwaniu, zmianie i przenoszeniu różnych pozwoleń administracyjnych m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń związanych z gospodarką odpadami, emisyjnych, koncesji.

Reprezentuję klientów przed organami władzy publicznej oraz przed sądami, w tym sądami administracyjnymi.

Z uwagą śledzę rozwój technologii kosmicznych, fizyki kwantowej i AI, gdyż widzę w nich możliwość wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w celu ochrony środowiska i narzędzi do badania różnorodnych procesów w ramach obszaru ESG.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywałam w międzynarodowych kancelariach i w sądzie rejonowym.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Warszawski, prawo

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Aktualności firmowe

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird doradzała Enerdze w związku z nabyciem spółki celowej, realizującej projekt budowy nowych hybrydowych źródeł odnawialnych

paź 25 2023

Więcej

News

Akademia ESG Bird & Bird

wrz 19 2023

Więcej

TwoBirds TV