Akademia ESG Bird & Bird

Akademia ESG Bird & Bird to dedykowany studentom autorski program szkoleniowy kancelarii Bird & Bird, który ma na celu edukację i ugruntowanie wiedzy związanej ze Środowiskiem Naturalnym, Społeczeństwem i Ładem Korporacyjnym (ESG). Nasza inicjatywa ma na celu nie tylko upowszechnianie wiedzy, ale także praktyczne zrozumienie, jak kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w obszarze środowiskowych, społecznym i ładu korporacyjnego przenoszą się na grunt praktyki prawniczej i biznesowej.

Czym jest ESG i dlaczego to ważna inicjatywa?

„ESG” to skrót utworzony z pierwszych liter słów w języku angielskim: „Environmental”, oznaczającym Środowisko Naturalne / Ochronę Środowiska, „Social”, oznaczającym Społeczeństwo / Kapitał Ludzki / Kwestie Socjalne i „Governance”, czyli Ład Korporacyjny. Oznacza to trójstronną perspektywę, zgodnie z którą przedsiębiorstwa oceniają swoje działania i wpływ na otoczenie, w tym środowisko naturalne, zarządzają relacjami ze społeczeństwem oraz prowadzą w etyczny i zrównoważony sposób swoje sprawy korporacyjne.

W dzisiejszym świecie ESG przestało być jedynie teorią i staje się kluczowym elementem strategii biznesowych oraz podejścia do efektywnego i zgodnego ze zrównoważonym rozwojem zarządzania organizacją. Firmy, które skupiają się na zgodności z ESG, nie tylko polepszają swoją dbałość o ochronę środowiska naturalnego, ale także budują zaufanie swoich klientów i innych podmiotów, ograniczają ryzyko (ESG to potężne narzędzie to zarządzania ryzykiem w organizacji), zwiększają innowacyjność i poprawiają swoją konkurencyjność na tle innych podmiotów.

Wartości zawarte w ESG odzwierciedlają rosnące oczekiwania społeczeństwa i rynków kapitałowych wobec przedsiębiorstw, aby prowadziły działalność w sposób odpowiedzialny, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne i kwestie zarządzania. Akademia ESG Bird & Bird jest miejscem, gdzie studenci mogą zgłębić tę kluczową tematykę i przygotować się do pełnienia roli liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu i prawa.

Co oferuje Akademia ESG Bird & Bird?

Program Akademii ESG Bird & Bird to niepowtarzalna okazja dla studentów prawa, dziennikarstwa i nauk politycznych, marketingu, ekonomii, finansów, rachunkowości oraz innych pokrewnych kierunków studiów, aby poznać najnowsze trendy i praktyki związane z ESG oraz zobaczyć, jak te kwestie przenoszą się na grunt praktyki prawniczej i biznesowej. Program ten umożliwia studentom poznanie kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, które obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze, a także zachęca do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, rozwijania umiejętności analitycznych oraz budowania relacji z profesjonalistami z branży.

W ramach programu Akademii ESG odbędzie się 16 merytorycznych spotkań, które stanowią serce Akademii. To właśnie na tych spotkaniach studenci będą zgłębiać tematykę ESG pod okiem doświadczonych praktyków – radców prawnych i adwokatów oraz innych specjalistów z branży z kancelarii Bird & Bird.

Jest dla nas ważne, aby te wykłady i zajęcia były inspirujące. Nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą na temat ESG, jego wpływu na otoczenie prawne i biznesowe, a także omówią wyzwania i trendy związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji. Chcemy nie tylko dostarczać wiedzę, ale także inspirować do aktywnego działania i tworzenia pozytywnych zmian w biznesie i prawie.

Istotny jest dla nas aktywny udział uczestników w dyskusjach podczas wykładów i warsztatów case studies. Nie chcemy, aby studenci byli wyłącznie słuchaczami. Uważamy, że aktywny dialog i wymiana poglądów, a także wspólna burza mózgów pomogą lepiej zrozumieć i przyswoić zagadnienia ESG, a także rozwinąć się w tym zakresie. Tworzymy przestrzeń, w której każdy uczestnik może wnosić własne perspektywy i tworzyć inspirujące rozwiązania, które mogą wpłynąć na przyszłość biznesu i prawa w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Akademia ESG Bird & Bird to także możliwości networkingowe. Staramy się, aby każde spotkanie było okazją do nawiązywania kontaktów i pogłębiania relacji z pozostałymi uczestnikami oraz wykładowcami i gośćmi wykładów i warsztatów. Rozwijanie sieci kontaktów jest nieodłącznym elementem naszej Akademii, dając uczestnikom możliwość budowania relacji z profesjonalistami z różnych dziedzin i branż, co może przynieść liczne korzyści zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Naszym celem jest tworzenie trwałych więzi, które nie tylko wspierają rozwijanie się w obszarze ESG, ale także otwierają drzwi do inspirujących projektów i możliwości zawodowych w świecie zrównoważonego rozwoju.

Benefity

Dla każdego z uczestników przewidzieliśmy możliwość uzyskania certyfikatów zaświadczających o ukończeniu Akademii ESG Bird & Bird. Warunkiem ich uzyskania jest uczestnictwo w przynajmniej 14 merytorycznych spotkaniach i pisemna praca końcowa. Dla wybranych absolwentów Akademii istnieje możliwość podjęcia praktyk lub pracy.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w Akademii będzie dla naszych podopiecznych i dla nas wspaniałą przygodą!

Zgłoś się już teraz! >>>

Pobierz >>>

Regulamin uczestnictwa >>>

Aktualności firmowe

Więcej

News

Wiosenne awanse w warszawskim biurze Bird & Bird

maj 07 2024

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird po raz kolejny rekomendowana w rankingu The Legal 500 EMEA 2024

mar 27 2024

Więcej

Deal

Kancelaria Bird & Bird doradzała Energa Green Development przy zakupie projektu farmy wiatrowej Szybowice

1 minute mar 15 2024

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird po raz kolejny rekomendowana w rankingu Chambers Europe 2024

mar 14 2024

Więcej

Deal

Kancelaria Bird & Bird doradzała Bankowi Pekao S.A. przy refinansowaniu nabycia budynku biurowego w Warszawie

mar 07 2024

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird rozwija kompetencje w zakresie postępowań karnych gospodarczych

sty 09 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa