O mnie

Pracuję na stanowisku junior associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych.

Doradzam instytucjom świadczącym usługi finansowe, w szczególności bankom oraz instytucjom płatniczym, a także innym podmiotom z sektora finansowego, w tym FinTech. Pomagam w zapewnieniu zgodności ich działalności z obowiązującymi i dynamicznie zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi.

Specjalizuję się w doradztwie prawnym w obszarze wykorzystania nowych technologii przez podmioty z sektora finansowego. Szczególnie interesuję się wykorzystaniem technologii blockchain oraz implementacją zjawiska tokenizacji do sektora usług finansowych. Zainteresowania te rozwijam również na płaszczyźnie naukowej, w ramach której badam i analizuję m.in. regulacje prawne Unii Europejskiej z zakresu funkcjonowania krypto-aktywów w obrocie gospodarczo-prawnym. Niezależnie od tego, w codziennej pracy zajmuję się również doradztwem na rzecz tradycyjnych podmiotów z obszaru finansowego.

W ramach działalności pozazawodowej staram się rozwijać na płaszczyźnie akademickiej. Występuję na konferencjach naukowych i przygotowuję artykuły naukowe, dzięki czemu jestem na bieżąco z regulacjami prawnymi, a także poglądami przedstawicieli doktryny prawniczej i orzecznictwa, co pozwala mi lepiej rozumieć złożone kwestie i problemy prawne. Uważam, iż połączenie zainteresowań naukowych w dziedzinie prawa wraz z pracą zawodową w wysoko wykwalifikowanym zespole regulacji finansowych Bird & Bird pozwala mi lepiej rozwijać się jako prawnikowi, a przez to, podnosić poziom kwalifikacji zawodowych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych polskich kancelariach, w ramach których świadczyłem usługi prawne na rzecz klientów obejmujące m.in. analizowanie stanu prawno-regulacyjnego relewantnego dla danej działalności klienta czy zapewnienie zgodności procedur biznesowych wdrożonych u klientów z wymogami prawnymi. Ponadto mam doświadczenie w doradztwie prawnym w procesach transakcyjnych.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Jagielloński, prawo

TwoBirds TV