O mnie

Pracuję jako senior associate w praktyce prawa karnego gospodarczego w warszawskim biurze Bird & Bird.

Doradzam klientom od 2013 r. Specjalizuję się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem procedury karnej. Wspieram klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego i przed Sądem Najwyższym. Występuję jako obrońca zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. Reprezentuję osoby pokrzywdzone oraz podmioty uczestniczące w postępowaniach karnych.

Specjalizuję się w doradztwie prawnym dotyczącym przestępczości finansowej, gospodarczej, karnoskarbowej oraz przestępczości dotyczącej tzw. karuzel VAT-owskich. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących przestępstw związanych z działaniem na szkodę spółki oraz praniem pieniędzy, przestępstw korupcyjnych (korupcja urzędnicza i korupcja gospodarcza) i przeciwko wierzycielom.

Mam doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających u klientów, m.in. z branży budowlanej, IT, FMCG, energetycznej, sanitarnej, czy bankowej.

Zajmuję się również bieżącym doradztwem w zakresie minimalizacji ryzyk odpowiedzialności karnej, opiniując projektowane przez klienta rozwiązania pod kątem ich zgodności z regulacjami prawa karnego.

Wspieram poszkodowanych klientów z branży IT oraz branży odzieżowej w sprawach karnych dotyczących naruszeń majątkowych, praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.

Doradzam klientom w sytuacjach kryzysowych z obszaru potencjalnej odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności administracyjnej z zakresu ochrony środowiska. Koordynuję działania związane z kontaktami z organami ścigania, organami administracyjnymi, identyfikacją nieprawidłowości, rekomendowaniem i wdrożeniem działań naprawczych.

Jestem autorem wielu publikacji z obszaru prawa i postępowania karnego.

Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanej polskiej kancelarii prawnej.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Warszawski, Prawo

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

TwoBirds TV