O mnie

Pracuję jako Senior Associate w praktyce Commercial. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie praw zamówień publicznych i praw własności intelektualnej.

Doradzam przedsiębiorcom od 2010 roku. Specjalizuję się w obsłudze postępowań dotyczących zamówień publicznych ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej od strony Zamawiających i Wykonawców. Angażuję się w pionierskie projekty dotyczące zamówień innowacyjnych, w tym zamówień przedkomercjnych.

Przeprowadziłam kilkadziesiąt audytów i kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wspieram beneficjentów w sprawach korekt finansowych w związku z naruszeniem procedur zamówień publicznych, przed instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi, a także w procedurze sądowoadministracyjnej. Reprezentuję klientów także w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym, w tym w jednych z największych w Polsce projektach telekomunikacyjnych i transportowych.

Posiadam doświadczenie w obsłudze podmiotów tworzących i korzystających z know-how oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej, w szczególności w zakresie wdrażania projektów informatycznych i telekomunikacyjnych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywałam doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych.

Jestem autorką publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prelegentką licznych szkoleń i warsztatów z tej tematyki, w szczególności w zakresie zamówień innowacyjnych oraz elektronizacji.

Działam społecznie jako członek stowarzyszenia filmowego oraz współpracuję z artystami, animatorami kultury i producentami filmowymi. Doradzałam w zakresie prawa autorskiego w międzynarodowych koprodukcjach spektakli teatralnych.

Pracuję w języku polskim i angielskim.
Doświadczenie
 • Zaprojektowałam wewnętrzy system zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych.
 • Organizuję szkolenia z zakresu zamówień innowacyjnych.
 • Współorganizuję cykliczne spotkania zamawiających i wykonawców o nazwie Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych.
 • Doradzałam w wyjaśnieniu procedury dotyczącej zamówień w zakresie produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi.
 • Doradzałam w przygotowaniu umowy konsorcjum naukowego w programie badawczo-rozwojowym prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Prowadzone sprawy
 • Reprezentowałam Siemens Mobility przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym w przetargu na dostawę pojazdów dla Metra Warszawskiego o wartości 1.500.000 złotych.
 • Doradzałam liderom z branży energetycznej w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur udzielania zamówień publicznych w kilkunastu projektach współfinansowanych ze środków unijnych o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.
 • Wygrałam sprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym dotyczącą odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa z branży kolejowej.
 • Doradzałam firmie z Norwegii w przetargu na serwis silników gazowych w Polsce.
Wykształcenie

Studia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo oraz Zarządzanie i Marketing
 • Berlin School of Economics and Law, Prawo

Organizacje zawodowe

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

Cytaty z rankingów

'Extremely meticulous' associate Julita Hoffmann is a key contact for work concerning European Union funds.

The Legal 500 EMEA 2021

Najnowsze

Więcej

Polska Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę

lip 29 2022

Więcej

Aktualności firmowe

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird wspierała Siemens Mobility w przetargu na dostawę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach

sie 11 2019

Więcej

TwoBirds TV