O mnie

Pracuję na stanowisku Senior Associate w praktyce prawa własności intelektualnej.

Mam wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Pracowałam dla międzynarodowych i krajowych podmiotów z niemal wszystkich sektorów gospodarki, w tym m.in. branży farmaceutycznej, FMCG, elektronicznej i budowalnej.

Zajmuję się sprawami dotyczącymi naruszeń patentów, dodatkowych praw ochronnych (SPC), wzorów przemysłowych, znaków towarowych, a także praw autorskich oraz praw do ochrony odmian roślin. Uczestniczyłam w postępowaniach zgłoszeniowych oraz spornych w zakresie unieważnienia patentów i dodatkowych praw ochronnych oraz znaków towarowych przed UPRP oraz sądami administracyjnymi.

Wspierałam klientów w sprawach identyczności lub podobieństwa oznaczeń, importu równoległego, podrabiania produktów, nieuczciwej reklamy oraz naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadziłam postępowania arbitrażowe dotyczące domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO oraz przed krajowymi sądami arbitrażowymi.

Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w renomowanych kancelariach specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej i life science. Pracowałam także jako case handler w Departamencie Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadząc postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sektorze farmaceutycznym. Uczestniczyłam w pracach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN).
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Warszawski, kierunek prawo
  • Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie kierunek prawo
  • Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej
  • Akademia Prawa Europejskiego w Trier, kurs unijnego prawa konkurencji (Academy of European Law in Trier, Course on European Competition Law)

Cytaty z rankingów

Zostałam nominowana w kategorii 'Advisor of the Year' w rankingu prowadzonym przez WHO'S WHO Edition Lawful amongst Professionals. Zostałam także uwzględniona w publikacji The International Who's Who of Trademark Lawyers.

Who's Who Legal

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności firmowe

TwoBirds TV