Prawa i aktywa cyfrowe

Informacje cyfrowe, dane, treści, waluty cyfrowe i reputacja w sieci są cenną częścią aktywów wielu naszych klientów.

Te cyfrowe aktywa są często niezbędne do skutecznego zrozumienia, zarządzania, działania i rozwoju organizacji, które przez ich pryzmat patrzą w przyszłość na świat wzajemnie połączonych urządzeń i ultraszybkiej łączności. Dobre zarządzanie aktywami cyfrowymi jest zazwyczaj podstawowym elementem zgodności z przepisami i zarządzania pozytywną reputacją w branżach regulowanych - w czasie wzmagającej się aktywności regulacyjnej w zakresie zarządzania aktywami cyfrowymi. Inwestorzy, nabywcy i finansiści przywiązują coraz większą wagę do tego, w jaki sposób można wykorzystać aktywa cyfrowe, a wiele firm - zwłaszcza tych o technologicznym charakterze - jest wyceniana nie tylko w oparciu o tradycyjne wskaźniki, ale właśnie na podstawie skali i potencjału swoich aktywów cyfrowych.

Nasze doświadczenie

Nasz multidyscyplinarny zespół, który doradza w zakresie praw i aktywów cyfrowych, składa się z wielu różnych specjalistów, w tym od prawa własności intelektualnej, prawa handlowego, korporacyjnego, finansowego, regulacyjnego, konkurencji, ochrony danych, rozwiązywania sporów i podatków. Skupiamy się na wspieraniu klientów ze wszystkich sektorów w opracowywaniu, budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii w zakresie praw i aktywów cyfrowych oraz ochrony i monetyzacji ich kluczowych aktywów cyfrowych.

Nasze doświadczenie obejmuje:

  • specjalistyczne usługi w zakresie transakcji korporacyjnych, finansowania, walut cyfrowych i podatków dla przedsiębiorstw posiadających istotne aktywa cyfrowe (w tym obrót niezbywalnymi tokenami powiązanymi zarówno z aktywami cyfrowymi, jak i fizycznymi).
  • wszystkie formy aktywów cyfrowych, w tym dane gospodarcze, analitykę i informacje cyfrowe, audio, wideo, tekst i obrazy, niezbywalne tokeny (NFT) i treści cyfrowe wykorzystywane w rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej,
  • tworzenie, zarządzanie, wykorzystywanie i ochronę praw i aktywów cyfrowych oraz związanych z nimi technologii, w tym blockchain, tokenizacji, sztucznej inteligencji, a także ekosystemów chmurowych i bezpieczeństwa cyfrowego,
  • ogólne i sektorowe kwestie regulacyjne, w tym krajową i międzynarodową politykę w zakresie danych, handlu i konkurencji,
  • zapobieganie i rozwiązywanie sporów związanych z prawami i aktywami cyfrowymi oraz zarządzaniem i ochroną reputacji cyfrowej, oraz
  • specjalistyczne usługi w zakresie transakcji korporacyjnych, finansowania, walut cyfrowych i podatków dla przedsiębiorstw posiadających istotne aktywa cyfrowe (w tym obrót niezbywalnymi tokenami powiązanymi zarówno z aktywami cyfrowymi, jak i fizycznymi).

Pokaż więcej Pokaż mniej

Case studies

TwoBirds TV