Bird & Bird wspierała Siemens Mobility w przetargu na dostawę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach

 Tomasz Zalewski, Julita Hoffmann

08-2019

Kancelaria Bird & Bird wspierała Siemens Mobility w przetargu na dostawę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

System, który zostanie wdrożony w Tychach przez Siemens Mobility, usprawni komunikację w mieście i poprawi bezpieczeństwo. W ramach zamówienia na ulicach Tych pojawią się m.in. systemy detekcji i ważenia pojazdów w ruchu, systemy naprowadzające na wolne miejsca na parkingach, stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu oraz dynamiczne tablice informacyjne. System znacząco poprawi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na bieżąco sterując ruchem w celu realizacji priorytetu przejazdu dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Wartość zamówienia wynosi 118 milionów złotych.

Gmina Miasta Tychy pierwotnie wybrała ofertę innego wykonawcy. Kancelaria reprezentowała z sukcesem Siemens Mobility przed Krajową Izbą Odwoławczą w toku postępowania odwoławczego. Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 12 lutego 2019 r. nakazała odrzucić ofertę konkurenta. Kancelaria reprezentowała następnie Siemens Mobility w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Katowicach dotyczącym skargi na ww. wyrok KIO. W dniu 9 maja br. skarga została oddalona.

Z ramienia kancelarii Bird & Bird projekt prowadził Tomasz Zalewski oraz Julita Hoffmann, a ze strony Siemens Mobility Tomasz Klepacz, Olga Lepianko oraz radcowie prawni Anna Miros i Lech Kuleszyński.