Bird & Bird wzmacnia praktykę nieruchomościową

06-2017

Z przyjemnością informujemy, że do warszawskiego zespołu Bird & Bird dołączyli Marcin Świerżewski, Michał Prochwicz i Edyta Deszczka, eksperci w dziedzinie prawa obrotu nieruchomościami.

Marcin Świerżewski jest radcą prawnym z szesnastoletnim doświadczeniem w doradztwie dotyczącym prawa obrotu nieruchomościami. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji nabycia lub zbycia projektów nieruchomościowych, począwszy od opracowania struktury transakcji, przez przeprowadzenie badania prawnego projektu, przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach, wsparcie w uzyskaniu finansowania aż po przeprowadzenie zamknięcia transakcji oraz wykonanie czynności post-transakcyjnych. Pracował przy transakcjach dotyczących centrów handlowych, obiektów biurowych, budynków mieszkaniowych oraz centrów logistycznych. Posiada bogate praktyczne doświadczenie z zakresu realizacji procesu budowlanego obiektów różnego typu. Wielokrotnie doradzał klientom przy negocjowaniu umów najmu dotyczących powierzchni biurowych oraz powierzchni w centrach handlowych i usługowych. Brał udział w transakcjach typu sale and lease back dotyczących nieruchomości a także w transakcjach leasingowych. Zajmował się roszczeniami reprywatyzacyjnymi, zagadnieniami związanymi z drogami publicznymi, problemami wynikającymi z prawa wodnego oraz ochrony zabytków. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie transakcji finansowania projektów nieruchomościowych.

Michał Prochwicz jest adwokatem doradzającym od ponad dziesięciu lat klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa i transakcji nieruchomościowych, w szczególności w zakresie przeprowadzania procesów badania due diligence nieruchomości, doradztwa transakcyjnego podczas procesów nabywania oraz zbywania nieruchomości, komercjalizacji obiektów biurowych i handlowo-usługowych, negocjowania umów najmu, doradztwa w trakcie procesów budowalnych. Realizował transakcje, których przedmiotem były obiekty logistyczne i produkcyjno-magazynowe, centra handlowe, biurowce, grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową a także hotele. Doradzał zarówno przy transakcjach typu „asset deal”, „share deal”, jak również przy transakcjach polegających na sprzedaży przedsiębiorstw. Przygotowywał i negocjował umowy najmu i dzierżawy dla obiektów nowopowstających jak i umowy dla powierzchni w istniejących obiektach. Brał udział w transakcjach typu sale and lease back.

Edyta Deszczka jest aplikantem adwokackim, specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w procesie inwestycyjnym. Wspiera klientów w realizacji projektów nieruchomościowych na wszystkich etapach, obejmujących przygotowanie, realizację inwestycji oraz jej finansowanie, jak również sprzedaż, nabywanie oraz wynajem nieruchomości. Prowadzi badania prawne spółek oraz nieruchomości obejmujące analizę tytułu prawnego do nieruchomości, poprawność procesu budowlanego, ograniczenia wynikające z ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej oraz planowania przestrzennego. Analizuje oraz przygotowuje projekty umów najmu, umów o roboty budowlane, umów o zastępstwo inwestycyjne, jak również umów z architektami.

 „Jest nam niezmiernie miło powitać w gronie Bird & Bird Marcina Świerżewskiego wraz z zespołem,  Marcin będzie kierował pracami praktyki nieruchomościowej. Będzie również odpowiedzialny za obsługę klientów niemieckojęzycznych w polskim biurze Bird & Bird. Marcin i cały zespół nieruchomościowy są znakomitymi prawnikami łączącymi rozległą wiedzę z biznesowym podejściem. Jestem przekonany, iż ich bogate doświadczenie i zrozumienie specyfiki rynku nieruchomościowego w Polsce będzie wsparciem dla naszych klientów oraz znaczącym wzmocnieniem praktyki nieruchomościowej Bird&Bird w Polsce. Biorąc pod uwagę, że zespół ma na swoim koncie doradztwo na rzecz wielu firm z Niemiec, Austrii, czy Szwajcarii, liczymy również na rozwinięcie naszego portfolio klientów niemieckojęzycznych."– powiedział Sławomir Szepietowski, partner zarządzający polskim biurem Bird & Bird.