Podsumowanie

Edyta Deszczka specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w procesie inwestycyjnym.

Associate w zespole nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, w tym w prawie budowlanym.

Wspiera klientów w realizacji projektów nieruchomościowych na wszystkich etapach, obejmujących przygotowanie, realizację inwestycji oraz jej finansowanie, jak również sprzedaż, nabywanie oraz wynajem nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje pomoc przy transakcjach asset deal oraz share deal oraz bieżącą obsługę prawną deweloperów, banków oraz innych inwestorów, w tym przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych oraz pism procesowych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

Prowadzi badania prawne spółek oraz nieruchomości obejmujące analizę tytułu prawnego do nieruchomości, poprawność procesu budowlanego, ograniczenia wynikające z ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej oraz planowania przestrzennego. Analizuje oraz przygotowuje projekty umów najmu, umów o roboty budowlane, umów o zastępstwo inwestycyjne, jak również umów z architektami.

Brała udział w projektach związanych z nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak centra handlowe, centra logistyczne, budynki biurowe, kompleksy magazynowo-produkcyjne, hotele, jak również przy inwestycjach mieszkaniowych, farmach wiatrowych oraz elektrowniach.

Edyta ma również doświadczenie z zakresu indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy, obejmujące uczestnictwo w badaniach due diligence, doradzanie klientom w sprawach bieżących dotyczących zatrudnienia i procesów restrukturyzacyjnych, w tym przygotowywanie projektów umów o pracę, dokumentacji niezbędnej do procedury zwolnień, a także regulaminów wewnątrzzakładowych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych, polskich i zagranicznych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z prawno-ekonomicznych podstaw procesu inwestycyjnego. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, jak również Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim z języka niemieckiego. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Od 2015 roku jest wpisana na listę aplikantów w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email