Pracuję jako Associate w praktyce prawa nieruchomości. Doradzam klientom w sprawach nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego.

Wspieram deweloperów, banki oraz innych inwestorów w realizacji projektów nieruchomościowych na wszystkich etapach, obejmujących przygotowanie, realizację inwestycji oraz jej finansowanie, jak również sprzedaż, nabywanie oraz wynajem nieruchomości. Przygotowuję projekty umów, opinii prawnych oraz pism procesowych, jak również reprezentuję klientów w postępowaniach dotyczących nieruchomości przed organami administracji publicznej oraz sądami.

Prowadzę badania prawne nieruchomości obejmujące analizę tytułu prawnego do nieruchomości, poprawności procesu budowlanego, ograniczeń wynikających z ochrony środowiska oraz ochrony konserwatorskiej, kwestii korporacyjnych oraz warunków zawartych umów. W ostatnich latach brałam udział w projektach związanych z nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak centra handlowe oraz logistyczne, budynki biurowe, kompleksy magazynowo-produkcyjne, hotele, jak również przy inwestycjach mieszkaniowych, farmach wiatrowych oraz fotowoltaicznych, a także elektrowniach.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywałam doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych, polskich i zagranicznych.

Wykształcenie
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prawno-ekonomiczne podstawy procesu inwestycyjnego (studia podyplomowe)
  • Uniwersytet Warszawski, prawo
  • Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Erasmus
  • Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida
  • Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie