Kontrole zwolnień lekarskich - uwaga na pisma z ZUS

 Karolina Stawicka, Katarzyna Magnuska

01-2019

W ostatnich dniach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozsyła pisma dotyczące obowiązku kontroli przez pracodawców zwolnień lekarskich ich pracowników. Pismo może wywołać błędne wrażenie, że pracodawcy mają obowiązek przeprowadzania takich kontroli i comiesięcznego raportowania wyników do ZUS.

W związku z powyższą sytuacją, wyjaśniamy, że na gruncie obecnych przepisów prawa (art. 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), pracodawcy nie są zobowiązani do:

  • wszczynania kontroli co do wszystkich zwolnień lekarskich pracowników,
  • raportowania wyników kontroli zwolnień pracowników do ZUS.

Przeprowadzanie takich kontroli jest uprawnieniem pracodawcy, a nie bezwzględnym obowiązkiem prawnym, z którego trzeba się tłumaczyć Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub innym organom.

Oznacza to, że jeśli jest to w interesie pracodawcy, ma on możliwość zainicjowania takich kontroli (np. długotrwałych zwolnień, zwolnień w okresach urlopowych, długich weekendów). Za każdym razem jest to decyzja pracodawcy, zarówno co do kręgu osób, jak i formy kontroli, którą można przeprowadzać wewnętrznie, bądź też za pośrednictwem ZUS.

Bird & Bird wspiera klientów w tworzeniu odpowiednich wewnętrznych procedur kontroli, krok po kroku. 

Więcej informacji tutaj.