Biała lista podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) publikuje listę wszystkich podatników VAT, na której znajdą się różne dane przedsiębiorców.

Chodzi o dane podane przez przedsiębiorców i numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Większość przedsiębiorców z uwagi na ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej decydowała się na podawanie w zgłoszeniu NIP swoich prywatnych rachunków ROR, co było zgodne z przepisami prawa. Niestety rachunki te nie zostaną uwzględnione na ww. liście podatników VAT, gdyż nie są to rachunki, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe.

Co to oznacza?

Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Dodatkowo, w takim przypadku przepisy przewidują także sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy VAT (proporcjonalnie do wysokości dokonanej transakcji).

Sankcje te wyłączać można poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie - w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu.

Od kiedy sankcje wchodzą w życie?

Sam przepis wejdzie w życie w dniu 1 września 2019 roku, ale sankcje dotyczące wyłączenia z kosztów będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. W okresie tym należy dokonać weryfikacji kontrahentów (w szczególności stałych współpracowników / zleceniobiorców) czy rachunki podawane przez nich na fakturze to rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe.

Najnowsze

Więcej

Digital Services Act (Akt o Usługach Cyfrowych) już obowiązuje

mar 01 2024

Więcej

TSUE podpowie, kiedy mebel może być utworem

lut 26 2024

Więcej

Przedłużone prawo pobytu obywateli Ukrainy w Polsce i inne zmiany w przepisach imigracyjnych

lut 07 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa