Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych - Przyszłość elektronizacji zamówień publicznych

13 marca 2019

09:30 - 11:30

Bird & Bird, ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa

Zapraszamy na spotkanie przy śniadaniu w ramach cyklu szkoleniowego Bird & Bird Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych.

Przyszłość elektronizacji zamówień publicznych

Za nami kolejny etap elektronizacji przetargów. Ostatni etap z października 2018 roku dotyczył wszystkich zamówień unijnych i wzbudził największe kontrowersje. Już na samym początku mamy dwa sprzeczne ze sobą wyroki KIO dotyczące skanu oferty (KIO 2611/18, KIO 119/19). A skan oferty to temat niezwykle istotny z uwagi na brak możliwości jej uzupełnienia w przypadku nieprawidłowości.

Nie obyło się także bez problemów natury techniczno-prawnej. Nieznany wcześniej algorytm SHA-1 stał się głównym aktorem na scenie zamówieniowej. Z jednej strony mamy przepisy prawa wycofujące ten algorytm ze stosowania, z drugiej zaś rekomendacje Ministerstwa Cyfryzacji uznające podpis złożony z jego użyciem za ważny. Porozmawiamy o tym, jak traktować dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem z użyciem różnych algorytmów i różnych certyfikatów.

Czy postępowanie nadal prowadzone będzie pisemnie, czy może tylko przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? Kiedy dopuszczalna jest komunikacja ustna, a kiedy forma dokumentowa? Podczas spotkania przyjrzymy się nowym obowiązkom zamawiającego dotyczących dokumentacji postępowania w związku z elektronizacją.

Gościem specjalnym spotkania będzie Michal Tabor, który jest uznanym ekspertem od podpisu elektronicznego.

W programie m.in.:

  • Czy podpisany elektronicznie skan oferty jest ważny?
  • Które algorytmy podpisu kwalifikowanego są ważne?
  • Jak sprawdzić ważność podpisu elektronicznego?
  • Czy wszystkie pełnomocnictwa do oferty należy składać w formie elektronicznej?
  • W jakiej formie złożyć wadium?
  • Jak podpisać dokumenty skompresowane (zip)?
  • Czy można przywrócić termin złożenia oferty, jeżeli do jej niezłożenia doszło z winy działania platformy zamawiającego?
  • Nowelizacja przepisów o elektronizacji

RSVP do dnia 8 marca br. na adres kancelaria@twobirds.com 

Spotkanie poprowadzą: Tomasz Zalewski i Julita Hoffmann z warszawskiego biura Bird & Bird.

O Akademii

Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych to cykl szkoleniowy kancelarii Bird & Bird skierowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Spotkania mają na celu wymianę poglądów i dyskusję o praktycznych problemach, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.

Czy chcesz uczestniczyć?