Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych - Jak zmienić umowę w zamówieniach publicznych?

24 stycznia 2019

09:30

Bird & Bird, ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa

Zapraszamy na spotkanie przy śniadaniu w ramach nowego cyklu szkoleniowego Bird & Bird Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych.

Jak zmienić umowę w zamówieniach publicznych?

Każdy, kto brał udział w realizacji umowy zawartej w trybie zamówień publicznych jako wykonawca albo nadzorował jej wykonanie jako zamawiający, wie, że bardzo często zachodzi potrzeba wprowadzania zmian do umowy. Jednak zmiana umowy zawartej w trybie zamówień publicznych bywa problematyczna.

Od lipca 2016 r. obowiązują nowe zasady zmiany umów o zamówienia publiczne. Stanowią one wierną transpozycję do prawa polskiego art. 72 tzw. dyrektywy klasycznej 2014/24/UE. Nowe regulacje znacznie rozszerzyły zakres sytuacji, w których możliwa jest zmiana umowy.

Co do zasady zmiany nieistotne są dopuszczalne zawsze, a zmiany istotne tylko wtedy, gdy zachodzi jednak z okoliczności wprost wymienionych w przepisach, wśród których najważniejsza jest możliwość przewidzenia w umowie zasad jej zmiany. Jednak ocena, czy zmiana ma charakter nieistotny czy istotny często budzi wątpliwości w praktyce, a ponadto brak jest niejednokrotnie jasności, jak precyzyjne powinny być warunki zmiany umowy.

W ciągu ponad dwóch lat obowiązywania nowych przepisów pojawiły się orzeczenia sądowe i nowe kazusy, które pozwalają na rozwianie przynajmniej części z tych wątpliwości. W trakcie spotkania proponujemy zatem rozmowę na temat aktualnej praktyki wprowadzania zmian do umów zamówieniowych.

W programie m.in.:

 • Kiedy można aneksować umowę?
 • Zmiana umowy a zmiana sposobu jej wykonywania
 • Konieczność zmiany umowy
 • Zmiany istotnie i nieistotne - gdzie jest granica?
 • Czy wydłużenie terminu wykonania umowy jest zmianą istotną?
 • Czy każda zmiana umowy o wartości poniżej progów unijnych jest dozwolona?
 • Jak opisać warunki zmiany umowy, aby były one "jednoznaczne"?
 • Co oznacza, że zamawiający "nie mógł przewidzieć" zmiany?
 • Czy w sposób dowolny można zmieniać do 10% wartości zamówienia?
 • Kiedy można zmienić wykonawcę?
 • Orzecznictwo krajowe i unijne dotyczące zmian umów

Spotkanie poprowadzi Tomasz Zalewski Julita Hoffmann z warszawskiego biura Bird & Bird.

RSVP do dnia 21 stycznia br. na adres [email protected]


O Akademii

Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych to nowy cykl szkoleniowy kancelarii Bird & Bird skierowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

Nasze spotkania stanowić będą forum wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.

Czy chcesz uczestniczyć?