Satelity

Łączność satelitarna rozwija się dynamicznie, stwarzając zarówno możliwości, jak i zagrożenia, włączając w to kwestie zapewnienie zrównoważonego dostępu do częstotliwości. Od lat wspieramy firmy w odnalezieniu się w tym zmieniającym się środowisku.

Bird & Bird ma unikalne doświadczenie w doradztwie dla podmiotów wiązanych z komunikacją satelitarną. Od innych firm prawniczych odróżnia nas to, że w gronie naszych specjalistów są prawnicy, którzy posiadają praktyczną wiedzę biznesową uzyskaną w pracy jako in-house w wiodących na rynku przedsiębiorstwach oraz wiedzę regulacyjną zdobytą w pracy w wielu międzynarodowych instytucjach, w tym m.in. w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej.

Nasz zespół uzupełniają doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak prawo korporacyjne, własność intelektualna, ubezpieczenia i rozwiązywanie sporów.

Naszymi klientami są właściciele satelit, operatorzy, producenci, dostawcy usług oraz instytucje rządowe i agencje regulacyjne. 

Wspieramy podmioty z branży usług satelitarnych na poziomie na poziomie lokalnym, europejskim i globalnym:

 • doradztwo w pozyskiwaniu finansowania
 • ustalenia dotyczące komercyjnego wykorzystania satelit (często zawierających lokalne i międzynarodowe regulacje i kwestie licencjonowania)
 • prawo konkurencji
 • rozwiązywanie sporów
 • kontrola eksportu
 • kwestie związane z zastosowaniem satelit (energia, inwigilacja, telemedycyna, marynarka)
 • fuzje i przejęcia w sektorze komunikacji satelitarnej
 • kontrakty
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • zamówienia publiczne
 • kwestie regulacyjne i licencyjne,  
 • ryzyka związane z odpowiedzialnością statków kosmicznych, transmisją, zgodnością regulacyjną, nabyciem i sprzedażą satelit
 • ryzyka odpowiedzialności za szkody dotyczące satelit, transmisji treści, zgodności regulacyjnej i ewentualnych naruszeń
 • usługi Uplinking and downlinking
 • leasing transponderów
 • rejestracji sieci satelitarnej w ramach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (MIFR)
 • przydziału przestrzeni orbitalnej
 • przydziału częstotliwości i koordynacji jej wykorzystania

Pokaż więcej Pokaż mniej

TwoBirds TV