Satelliitit

Satelliitteihin liittyvä liiketoiminta on nopeasti kasvava ala, joka luo monille yrityksille runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla myös riskejä. Tehtävänämme on auttaa alan toimijoita sekä uhkien että mahdollisuuksien tunnistamisessa ja ennakoinnissa.

Kansainvälinen asiantuntijaryhmämme on erikoistunut satelliitteihin liittyvän liiketoiminnan oikeudellisiin kysymyksiin. Bird & Bird erottuu muista täyden palvelun asianajotoimistoista, koska asiantuntijoillamme on laaja-alaista kaupallista osaamista sekä kokemusta alan sääntelystä. Monet asiantuntijoistamme ovat aiemmin työskennelleet esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestössä, Euroopan komissiossa ja muissa kansainvälisissä toimielimissä, jotka sääntelevät satelliitteihin liittyvää liiketoimintaa.

Ryhmämme asiantuntijat tekevät luonnollisesti tiivistä yhteistyötä myös muiden praktiikkaryhmiemme asiantuntijoiden kanssa, mukaan lukien yritysjärjestelytimmateriaali- ja kilpailuoikeus sekä vakuutukset ja riitojen ratkaisu.

Asiakkaanamme on satelliittien omistajia, operaattoreita, valmistajia, palveluntarjoajia, valtioita ja toimialaa säänteleviä virastoja.

Olemme avustaneet mm.

 • satelliitteihin liittyvän sääntelyn edistämisessä ja tukemisessa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja EU:ssa
 • pieniä ja keskisuuria yrityksiä satelliitteihin liittyvän liiketoiminnan oikeudellisissa kysymyksissä mukaan lukien rahoituksen hankinta
 • kaupallisissa sopimuksissa (useimmiten sisältäen myös kansalliset ja kansainväliset asiat liittyen sääntelyyn ja lisensointiin)
 • kilpailuoikeudessa
 • riitojen sovittelussa ja ratkaisussa
 • vientiin liittyvissä asioissa
 • riitahakemusten jättämisessä
 • taajuusilmoitusten jättämisessä, koordinoinnissa ja ilmoitusasioissa kansallisesti sekä Kansainväliseen televiestintäliittoon
 • satelliittien sovellusohjelmiin liittyen, ml. energia, valvonta ja merenkulku asiat
 • satelliittitoimijoiden yrityskaupoissa
 • toiminta- ja palvelusopimusten juridiikassa
 • Public Private Partnership (PPP) –hankintamallisopimukset
 • satelliittien hankinta- ja laukaisusopimuksissa
 • sääntely ja lisensointi asioissa kansallisesti, kansainvälisesti sekä EU:n tasolla (ml. oikeudelliset kysymykset liittyen laskeutumisoikeuksiin, satelliittien laukaisuihin ja toimintalisensseihin)
 • vastuuseen liittyviin riskeihin liittyen (ml. itse satelliitti), sisällön lähettäminen, compliance ja rikkomukset
 • satelliittien hävittämiseen ja siirtämiseen liittyvissä asioissa
 • satelliittien tietoliikenneyhteyksiin liittyen, esim. ääni-, tieto- ja video yhteydet sekä lähetinten leasing-sopimuksiin liittyvät seikat

Näytä enemmän Näytä vähemmän

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä