Rynki kapitałowe

Wspieramy przedsiębiorców zamierzających po raz pierwszy pozyskać kapitał na rynku publicznym. Zapewniamy również bieżące doradztwo na rzecz podmiotów już działających na rynkach kapitałowych.

Świadczymy usługi najwyższej jakości w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym i regulacyjnym. Posiadamy praktyczną wiedzę sektorową i efektywnie wspieramy klientów działających w różnych dziedzinach gospodarki.

Dzięki zaangażowaniu zagranicznych biur Bird & Bird zapewniamy skoordynowane wsparcie w zakresie transakcji transgranicznych. Świadczymy pełen wachlarz usług doradczych w odniesieniu do transakcji na rynkach kapitałowych, w tym w zakresie pierwszych ofert publicznych realizowanych na największych giełdach papierów wartościowych (m.in. Londyn, Australia, Hong Kong oraz Singapur), emisji z prawem poboru, plasowania papierów wartościowych oraz innych transakcji realizowanych w obrocie wtórnym, przejęciach i łączeniach realizowanych przez podmioty działające na rynku publicznym.

Reprezentujemy zarówno emitentów, jak i akcjonariuszy, podmioty prowadzące działalność maklerską, subemitentów, banki inwestycyjne oraz innych doradców świadczących swoje usługi w zakresie różnego rodzaju transakcji realizowanych na rynkach kapitałowych.

Case studies

TwoBirds TV