Suurimmat kansainväliset lakiasiainpalveluja luokittelevat hakemistot ovat nimenneet Bird & Birdin johtavaksi kansainväliseksi asianajotoimistoksi bio- ja lääkealalla. Kansainvälisen Bio- ja lääkealan sekä Terveydenhoidon ryhmämme asiakkaisiin lukeutuu yli puolet maailman suurimmista lääkealan yhtiöistä, ja se on Euroopan suurin patenttiriitoja hoitava ryhmä. 

Bio- ja lääkealaa sekä terveydenhoidon toimintaympäristöä muovaavat erityisesti sääntelyn lisääntyminen, hinnoittelu- ja kustannuspaineet sekä genomiikan kehittyminen. Alan organisaatiot kohtaavat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä haastavia oikeudellisia ja sääntelyyn liittyviä kysymyksiä, jotka heidän on selätettävä pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Asiantuntemuksemme ja palvelumme kattavat bio- ja lääkealan sekä terveydenhoidon  tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren. Tarjoamme ratkaisuja erityisesti seuraavissa asioissa: 

 • yhtiöoikeus
 • rahoitus
 • immateriaalioikeudet
 • regulaatio
 • teknologiasiirrot
 • immateriaalioikeuslisensointi ja transaktiot
 • tietosuoja-asiat
 • kilpailuoikeus
 • tutkimus- ja kehitystyö
 • kliiniset lääketutkimukset
 • tavaramerkit ja patenttiriidat
 • julkiset hankinnat sekä
 • tuotevastuu.

Hyödyntämällä ensiluokkaista osaamistamme IT-ja IP-asioista, autamme asiakkaitamme tarjoamaan nykypäivän haasteita vastaavia palveluita ja tuotteita.

Asiakkainamme on useita yrityksiä niin lääketieteen, bioinformatiikan, lääkintälaitteiden, yliopistojen ja yliopistolähtöisten yritysten joukosta kuin myös sairaaloita, valtionyhtiöitä, start-upeja, sijoittajia ja pääomasijoitusyhtiöitä, valmistajia, jakelijoita ja kliinisen tutkimuksen organisaatioita.

Bio- ja lääkealaan ja terveydenhoitoon erikoistuneessa asiantuntijaryhmässämme työskentelee yli 240 lakimiestä toimistoissamme ympäri Eurooppaa, Lähi-itää ja Aasiaa.

Ryhmän vetäjät: Marc Martens Brysselin toimistossa ja Mark Hilton Lontoon toimistossa. Suomen toimiston ryhmää vetää Ella Mikkola.

Uutiset ja tapahtumat