Energia-tiimimme on suunniteltu kohtaamaan sektorin muuttuvat tarpeet, haasteet ja toimintaympäristö. Yhteiskunta - kuluttajat, liike-elämä ja teollisuus – pyrkivät tuottamaan pienempää hiilijalanjälkeä ja samanaikaisesti erilaisten kulutushyödykkeiden kysyntä kasvaa maailmassa. Tämän yhtälön ratkaisemiseksi uusiutuvan energian projekteihin, aina suunnittelusta toteutusvaiheeseen, tarvitaan uudenlaista, pitkälle kehiteltyä teknologiaa.

Kansainvälinen Energia-alaan keskittynyt ryhmämme avustaa useita alan yrityksiä,  rahastoja, rahoitusyhtiöitä ja hallinnollisia elimiä, jotka ovat vaikuttamassa toimialalla. Juridiset asiantuntijapalvelumme kattavat sektorin kaikki osa-alueet uusiutuvasta energiasta, sähkötuotannosta, energiakaupasta, sähkönvälityksestä ja kaasuliikenteestä, sähkön ja kaasun jakelusta ja tarjonnasta, vedestä, viemäröinnistä ja ilmastonmuutoksesta öljyn ja kaasun käsittelyprosesseihin.

Asiantuntemuksemme perustuu aitoon ymmärrykseen alalla käytettävästä teknologiasta ja prosesseista ja on erityisen vahva energiasäännöstelyssä, merkittävissä projekteissa, yritysrahoituksessa, päästökaupassa sekä ympäristökysymyksiin ja riidan ratkaisuun liittyen.

Kansainvälisen Energia-tiimin vetäjänä toimivat René Voigtländer ja Matt Bonass.

Energia-ala

Uutiset ja tapahtumat