Bird & Birdin autoteollisuuden erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijamme eri toimistoissamme Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä muodostavat yhdessä kokeneen, ammattitaitoisen ja saumatonta palvelua tarjoavan kansainvälisen Autoteollisuus-osaamisryhmän.

Ryhmämme asiakkaina on useita toimialan yrityksiä mukaan lukien ajoneuvojen, työkoneiden ja niiden osien valmistajat, jakelijat, välittäjät, alalla toimivat rahoittajat ja kuljetusyritykset. Palvelumme kattavat koko autoteollisuuden elinkaaren suunnittelusta ja osien valmistuksesta jakeluun ja, elinkaaren toisessa päässä, romuttamiseen. Tarjoamme ratkaisuja mm. yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen, immateriaalioikeuteen, kilpailuoikeuteen, kaupallisiin sopimuksiin ja alan regulaatioon liittyen Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä. Hyödynnämme erityisasiantuntemustamme hankintalainsäädännöstä, ulkoistuksista, kartelleista, teknologiasta ja informaatio teknologiasta.

Avustamme asiakkaitamme mm:

  • takuuasiat
  • vienti- ja tuontikontrolli
  • tuoteturva
  • muotoilu ja teknologia
  • rahoitus ja investoinnit
  • ympäristöasiat
  • kaupalliset sopimukset (esim. osien ja prototyyppien alihankintasopimukset sekä kuljetus- ja jakelusopimukset).

Moderniin teknologiaan keskittyneenä asianajotoimistona meillä on erityisen hyvät edellytykset avustaa tämän toimialan yrityksiä. kun huomioidaan teknologian merkityksen liikenneturvallisuuden, suorituskyvyn, ympäristötekijöiden, ajomukavuuden ja hinta-laatusuhteen kannalta. Ratkaisumme perustuvat vahvaan kokemukseen ja perehtyneisyyteen alalta: ymmärrämme aidosti toimialan erityispiirteitä,  dynamiikkaa ja toimintaympäristöä määrittävät tekijät.
 
Ryhmän vetäjänä toimii Christian Kessel, Frankfurt.

Referenssit