Yleistä

Työskentelen associate-lakimiehenä Kilpailu- ja EU-oikeus -ryhmässämme Helsingissä. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme kilpailuliitännäisissä toimeksiannoissa.

Työtehtäväni ulottuvat laaja-alaisesti kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin, kuten jakelusopimuksiin, yritysten väliseen tietojenvaihtoon, valtiontukiasioihin sekä kilpailuvaikutusten arviointiin yrityskauppa-asioissa. Ennen liittymistäni tiimiin Bird & Bird´llä maaliskuussa 2022, kartutin kokemusta kilpailunrajoitusten valvontaan keskittyneessä yksikössä kilpailun pääosastolla Euroopan komissiolla. Tämän lisäksi olen työskennellyt aiemmin myös liiketoiminnan kehittämisen ja hankejohtamisen parissa leipomoalan pienyrityksessä.

Ennen valmistumistani Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, suoritin harjoittelut kolmessa suuressa-keskikokoisessa asianajotoimistossa Suomessa ja Saksassa, minkä lisäksi olen hankkinut kokemusta julkiselta sektorilta työskentelemällä ministeriössä.

Perehdyin maisteriopinnoissani lääkealalla esiintyviin kilpailunrajoituksiin, tarkemmin patenttiriitojen sovintosopimuksiin (ns. pay for delay -sopimukset) sekä niiden kilpailuoikeudelliseen arviointiin, minkä lisäksi tutustuin myös yleisemmin lääke- ja terveysalaa koskevaan sääntelyyn.

Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi, minkä lisäksi osaan myös saksaa, kreikkaa ja ruotsia.
Koulutus

Koulutus

  • OTM Helsingin yliopisto 2020

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä