Yleistä

Toimin osakkaana Helsingin toimistossamme ja olen erikoistunut yritys- ja pääomasijoitusjärjestelyihin sekä kaupallisiin sopimuksiin.

Olen avustanut 19 vuoden ajan asiakasyrityksiämme erityisesti yritysjärjestelyissä, pääomasijoituksissa, arvopaperimarkkinajärjestelyissä, yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, osakeperusteisissa kannustinjärjestelmissä sekä kaupallisissa sopimuksissa.

Teen töitä erityisesti erilaisten teknologiayritysten kanssa, alkaen startupeista ja päätyen monikansallisiin, listattuihin yhtiöihin. Avustan myös säännöllisesti esimerkiksi rahoituspalvelu-, bio- ja ympäristöteknologia-alan yrityksiä.

Olen erikoistunut erityisesti startup- ja kasvuyrityksiin sekä niihin sijoittaviin VC-rahastoihin ja muihin sijoittajiin. Olen avustanut monia kasvuyrityksiä niiden koko elinkaaren ajan, alkaen yrityksen perustamisesta ja päätyen rahoituskierrosten ja jokapäiväisen yhtiö- ja sopimusoikeudellisen neuvonannon kautta aina exit-transaktioon saakka. Minulla on ollut ilo työskennellä viimeisen 19 vuoden aikana monien Suomen menestyneimpien kasvuyritysten kanssa ja olla mukana monissa Suomen suurimmista rahoituskierroksista ja exit-transaktioista, joko kohdeyrityksen, sijoittajan tai ostajan neuvonantajana. Vuonna 2018 toimin juridisena neuvonantajana useimmissa Suomessa julkistetuissa rahoituskierroksissa, joissa kierroksen koko ylitti 10 miljoonaa euroa.

Olen suorittanut suomalaisen juristitutkinnon lisäksi myös LL.M. (Master of Laws) tutkinnon Columbia Universityssä, New Yorkissa, ja olen paitsi Suomen Asianajajaliiton, myös New Yorkin asianajajakunnan jäsen. Näin ollen suuri osa työstäni liittyykin erilaisiin maarajat ylittäviin transaktioihin, erityisesti yhdysvaltalaisten yritysten kanssa.
Koulutus

Koulutus

  • LL.M. Columbia University 2003
  • OTK, Turun yliopisto 1999

Pätevyys

  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2005
  • New Yorkin asianajajakunta 2004

Ajankohtaista

Lue lisää

Pandemian oikeudelliset ulottuvuudet VI - startupien rahoituskierrokset

toukok. 12 2020

Lue lisää

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä