Olen kilpailuoikeuden ja yritysjärjestelyjen asiantuntija ja toimin Helsingin toimiston EU- ja kilpailuoikeusryhmän vetäjänä.

Minulla on monivuotinen, kattava kokemus haastavien kilpailuoikeudellisten asioiden hoitamisesta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi minulla on paljon kokemusta yritysjärjestelyistä ja sopimusoikeudellisista asioista sekä oikeudenkäynneistä kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyen.

Minulla on liiketoimintalähtöinen ajattelutapa, joka on mielestäni hyvin keskeistä kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen toimeksiannoissa.

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat ovat melko uusia koulukuntia, joiden parissa olen saanut työskennellä alusta alkaen. Olen saanut seurata molempien alojen kehitystä urani aikana syventäen ammattitaitoani.

Minut on jo vuosien ajan noteerattu Suomen johtavien kilpailuoikeusasiantuntijoiden joukkoon kansainvälisissä, asianajopalveluita arvioivissa hakemistoissa kuten EMEA Legal 500, Chambers Europe ja the Best Lawyers in Finland. Olen saanut asiakkailtamme kiitosta omistautumisesta ja vahvasta juridisesta osaamisesta. Myös tiimityöskentelytaidot ovat yksi vahvuuksistani.

Suoritin oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 ja asianajajatutkinnon 2006. Ennen Bird & Birdiä työskentelin lakimiehenä eräässä toisessa suomalaisessa asianajotoimistossa. Toimin Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2014 ja olen ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 2006 lähtien.

Koulutukseni
  • OTK, Helsingin yliopisto 1999
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2005