Bird & Birdin asianajaja Risto Sipilä tuomarinvalintalautakuntaan

Valtioneuvosto on nimittänyt Bird & Birdin asianajajan, Senior Counsel Risto Sipilän tuomarinvalintalautakunnan jäseneksi. Tuomarinimitykset tekee Tasavallan presidentti.

Tuomarinvalintalautakunnan tehtävä on valmistella tuomarinvirkojen täyttäminen.

Valtioneuvosto asettaa tuomarinvalintalautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan puheenjohtajana toimii korkeimman oikeuden valitsema jäsen ja varapuheenjohtajana korkeimman hallinto-oikeuden valitsema jäsen. 

Muita jäseniä ovat hovioikeuksien, hallinto- ja erityistuomioistuinten, käräjäoikeuksien, asianajajien, syyttäjien sekä oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edustajat.

Risto Sipilä on kokenut riita-asioiden asianajaja. Hän toimi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana vuosina 2013 - 2016.

Vuonna 2017 Sipilä nimitettiin jäseneksi tuomarinkoulutuslautakuntaan, jonka tehtävänä on huolehtia tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun henkilöstön koulutuksesta yhteistyössä oikeusministeriön, tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten kanssa. Nyt tehdyn nimityksen myötä Sipilä luopuu tuomarinkoulutuslautakunnan jäsenyydestä. Hän on ollut jäsenenä myös tuomioistuinviraston perustamista valmistelevassa toimikunnassa.

Bird & Birdissä Sipilä on työskennellyt vuodesta 2017 lähtien. Välimiehenäkin toimiva Sipilä luennoi säännöllisesti erityisesti rakentamis- ja kiinteistöoikeudesta.

Tuomarinvalintalautakunnan asianajajajäsenenä on toiminut edelliset kaksi toimikautta asianajaja Riitta Leppiniemi.

Valtioneuvoston asiaa koskevaan päätökseen 7.5.2020 voi tutustua Valtioneuvoston verkkosivuilla.

Ajankohtaista