Kyberrikollisuus ja sen tutkinta

Bird & Bird järjestää seminaarisarjan, joka on tarkoitettu kaikille asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita kyberrikollisuuden ajankohtaisista ilmiöistä. Seminaarisarjan aiheet koskevat erityisesti tietoverkon välityksellä tehtäviä väärinkäytöksiä, joita yritykset voivat kohdata liiketoiminnassaan.

Seminaarisarjan ensimmäisessä osassa riidanratkaisuun ja taloudellisten väärinkäytösten selvittämiseen erikoistuneet asianajajat Ville Kivistö ja Tom Vapaavuori kertovat millaisia kyberrikollisuuteen liittyviä tapauksia yrityksissä on tullut ilmi ja miten näihin tapauksiin voisi yrityksissä varautua.  

Ville Kivistö on erikoistunut talousrikosoikeudenkäynteihin ja yhtiöitä kohdanneiden taloudellisten väärinkäytösten sisäiseen selvittämiseen. Kivistö on hoitanut tuomioistuimissa erittäin laajoja talousrikosjuttuja toimien yhtiöiden ja henkilöiden asiamiehenä. Työhistoria on Helsingin poliisin talousrikosyksikön tutkinnanjohtajana ja suuressa tilintarkastusyhtiössä väärinkäytösten selvittäjänä ja compliance-ohjelmien laatijana. 

Tom Vapaavuori on Bird & Birdin riidanratkaisuryhmän ja kansainvälisen Trade Secrets -ryhmän toinen vetäjä, kirjoittanut Suomen aihetta käsittelevän perusteoksen Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset, sekä osallistunut liikesalaisuuslain valmisteluun työryhmän jäsenenä. Lisäksi hänen vetämä tiimi on hoitanut tuomioistuimissa Suomen merkittävimpiä yrityssalaisuusoikeudenkäyntejä.

Paikalla on myös rikostarkastaja Jukkapekka Risu, joka toimii tutkinnanjohtajana Helsingin poliisilaitoksen kyberrikoksia tutkivassa yksikössä. Risu kertoo siitä minkälaisia juttuja poliisi kohtaa ja mitä tutkintatoimia poliisi niissä tekee. Risu kertoo myös tekoälyn vaikutuksesta ilmi tulleissa jutuissa sekä kansainvälisen oikeusavun merkityksestä ja haasteista juttujen tutkinnassa. Lisäksi käydään läpi miten virtuaalivaluutat näkyvät poliisin tutkinnassa ja miten rikoshyödyn jäljittämisen osalta toimitaan.

Tämä tilaisuus on kutsutapahtuma. Jos haluat osallistua, otathan yhteyttä meihin.

Tulevat tapahtumat