Du har søgt efter

13

 1. 03 November 2021
  Erhvervsstyrelsen vil fremover nedprioritere tilsynet med hjemmesiders brug af simple statistikcookies – men kravet om samtykke gælder stadig
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/erhvervsstyrelsen-vil-fremover-nedprioritere-tilsynet

  Erhvervsstyrelsen har på sin hjemmeside for nyligt offentliggjort, at de fremadrettet ikke vil prioritere tilsynet med hjemmesiders indhentning af simple statistikcookies. Reglerne er imidlertid ikke ændret. Nyheden – ...

 2. 07 July 2021
  AI-forordningen og højrisikosystemerne
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/ai-forordningen-og-hojrisikosystemer

  Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte samt forordningens forhold til ...

 3. 18 November 2021
  Cloud-computing og Schrems II
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/cloud-computing-og-schrems-ii

  EU-Domstolens afgørelse i Schrems II-sagen og dens betydning for brugen af cloud-løsninger.

 4. 15 September 2021
  Det videre arbejde med AI-forordningen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/ai---det-videre-arbejde-med-ai-forordningen

  Bird & Bird har de seneste måneder sat fokus på EU-Kommissionens udkast til AI-forordning. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte, forordningens forhold til GDPR samt højrisikosystemerne. Denne ...

 5. 16 June 2021
  Udkast til ny AI-forordning
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udkast-til-ny-ai-forordning

  I foråret fremlagde EU-Kommissionen sit bud på, hvordan verdens første vidtrækkende regulering af AI-systemer skal se ud. Forslaget er et stykke vej fra endelig vedtagelse og ikrafttræden og vil ikke påvirke danske ...

 6. 29 June 2021
  Logningssagen: Landsretten opretholder Logningsbekendtgørelsen med henvisning til de begrænsninger, som EU-rettens forrang opstiller
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/logningssag

  Østre Landsret har i dag afsagt en principiel dom i den såkaldte Logningssag. Dommen indeholder ikke en materiel stillingtagen til sagens to hovedspørgsmål; (i) om Logningsbekendtgørelsen overholder grundlæggende ...

 7. 24 June 2021
  Forslaget til AI-forordning og forholdet til GDPR
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/forslaget-til-ai-forordning-og-forholdet-til-gdpr

  Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. Den første artikel omhandlede AI-systemer, der er af en sådan karakter, at de bliver ramt af ...

 8. 11 November 2021
  Cloud-computing – sådan overvindes faldgruberne
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/cloud-computing-saadan-overvindes-faldgruberne

  Overgangen til cloud-computing kan give anledning til mange overvejelser af både juridisk og ikke-juridisk karakter. I denne artikel fokuserer vi på, hvilke overvejelser man som offentlig myndighed skal gøre sig og ...

 9. 12 November 2020
  Schrems II revisited – nye retningslinjer for tredjelandsoverførsler
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/schrems-ii-revisited

  EDBP har netop offentliggjort deres anbefalinger til supplerende foranstaltninger for overførsel af personoplysninger til tredjelande som opfølgning på EU-Domstolens afgørelse Schrems II-sagen. Anbefalingerne vil nu ...

Vis resultater på engelsk