Du har søgt efter

7

 1. 15 November 2021
  Er din IT-kontrakt bæredygtig?
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/baeredygtig-it

  Bæredygtighed er et kommet for at blive. Mange virksomheder tænker i bæredygtighed, og har allerede taget de første skridt mod en mere strategisk tilgang til bæredygtighedsagendaen. Det er dog de færreste IT-kontrakter, ...

 2. 30 November 2021
  Er salg af software omfattet af reglerne om handelsagenter?
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/handelsagenter

  I en nylig sag (C-410/19) nåede EU-domstolen frem til at online levering af software på en tidsubegrænset licens er omfattet af begrebet ”varer” i EU-direktivet om handelsagenter (86/653).

 3. 04 November 2021
  Cloud-computing – hvad går det ud på, og hvad er faldgruberne?
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/cloud-computing-og-faldgruberne

  I disse tider overgår virksomheder og det offentlige i stigende grad til cloud-baserede løsninger, hvilket der er god fornuft i. Det er fleksibelt, ofte billigere end on-premise løsninger, kunderne får adgang til den ...

 4. 15 September 2021
  Det videre arbejde med AI-forordningen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/ai---det-videre-arbejde-med-ai-forordningen

  Bird & Bird har de seneste måneder sat fokus på EU-Kommissionens udkast til AI-forordning. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte, forordningens forhold til GDPR samt højrisikosystemerne. Denne ...

 5. 29 June 2021
  Logningssagen: Landsretten opretholder Logningsbekendtgørelsen med henvisning til de begrænsninger, som EU-rettens forrang opstiller
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/logningssag

  Østre Landsret har i dag afsagt en principiel dom i den såkaldte Logningssag. Dommen indeholder ikke en materiel stillingtagen til sagens to hovedspørgsmål; (i) om Logningsbekendtgørelsen overholder grundlæggende ...

 6. 17 February 2020
  Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/interessant-dom-om-uretmassig-ophavelse-af-it-kontrakt

  En ny opsigtsvækkende dom fra Oslo Tingrett slår fast, at en norsk myndighed skal betale 243 millioner norske kroner for uberettiget ophævelse af en leverancekontrakt med global it udbyder.

 7. 17 March 2020
  Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/kan-covid-19-paaberaabes-som-force-majeure-i-kontrakter-aftaler

  Den seneste tids drastiske politiske tiltag for at komme COVID-19 til livs har medført et hidtil uset behov for at vurdere rækkevidden af eventuelle force majeure bestemmelser i kontrakter. I det følgende vil begreberne ...

Vis resultater på engelsk