Du har søgt efter

1

  1. 17 March 2020
    Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?
    www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/kan-covid-19-paaberaabes-som-force-majeure-i-kontrakter-aftaler

    Den seneste tids drastiske politiske tiltag for at komme COVID-19 til livs har medført et hidtil uset behov for at vurdere rækkevidden af eventuelle force majeure bestemmelser i kontrakter. I det følgende vil begreberne ...

Vis resultater på engelsk