Du har søgt efter

44

 1. 08 January 2020
  Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/skarpede-regler-for-registrering-af-reelle-ejere-trader-i

  Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af loven træder i kraft fredag den 10. januar 2020, og får betydning for såvel ...

 2. 08 October 2020
  Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/lovforslag-kravene-til-omregistrering-af-ivaerksaetterselskaber-lempes-og-fristen-forlaenges

  Erhvervsstyrelsens udkast til lovforslag - der har til formål at gøre det lettere for iværksætterselskaber at blive omregistreret til et anpartsselskab - vil ændre kapitalkravet for omregistrering af ...

 3. 10 February 2020
  Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/nyt-eu-direktiv-vil-lette-gaenseoverskridende

  I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber i EU at foretage og indgå i grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger. ...

 4. 28 June 2019
  Finanstilsynet giver Pandora A/S påtale for mangler ved insiderlister
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/finanstilsynet-giver-pandora-paatale-for-mangler-ved-insiderlister

  Finanstilsynet har den 16. maj 2019 givet den danske smykkevirksomhed Pandora A/S en påtale for mangler ved virksomhedens håndtering af intern viden og udarbejdelse af insiderlister.

 5. 02 July 2019
  Bird & Bird rådgiver virksomheder om notering på First North
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/bird-bird-raadgiver-virksomheder-om-notering-paa-first-north

  Bird & Bird har i foråret 2019 rådgivet Waturu Holding A/S og Konsolidator A/S i forbindelse med selskabernes notering på Nasdaq First North.

 6. 23 August 2019
  Finanstilsynet giver påtale til GreenMobility A/S for ikke hurtigst muligt at have offentliggjort intern viden
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/finanstilsynet-giver-paatale-til-greenmobility

  Finanstilsynet har vurderet, at den viden, som bestyrelsesformanden havde efter den 23. december 2018, hvor bestyrelsen gav bestyrelsesformanden mandat til at afskedige den administrerende direktør, var intern viden, og ...

 7. 30 June 2019
  Bird & Bird rådgiver Addtech i forbindelse med opkøb af Thiim A/S
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/bird-bird-raadgiver-addtech-i-forbindelse-med-opkoeb-af-thiim

  Bird & Bird bistod den svenske Addtech koncern i hele M&A-processen i forbindelse med opkøbet af aktierne i danske Thiim A/S den 12. juni 2019.

 8. 16 August 2019
  Bird & Bird rådgiver AddLife med opkøbet af Lab-Vent Controls og Koldt & Ryø El
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/bird-bird-radgiver-addlife-med-opkoebet-af-labvent-controls-og-koldt-og-ryoe-el

  Bird & Bird rådgav svenske AddLife om købet af samtlige aktier i de danske virksomheder Lab-Vent Controls A/S og Koldt & Ryø El A/S. AddLife blev rådgivet af senior counsel Mogens Dyhr Vestergaard, advokat Ted ...

 9. 13 September 2019
  Nasdaq First North bliver et registreret SMV-vækstmarked
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nasdaq-first-north

  Nasdaq First North skifter navn til Nasdaq First North Growth Market som følge af dets registrering som et SMV-vækstmarked.

 10. 18 March 2019
  Lovforslag fremsat: Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/lovforslag-fremsat-afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-og-nedsaettelse-af-minimumskrav

  Det nye forslag indeholder en afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til selskabskapitalen i anpartsselskaber fra 50.000 til 40.000.

Vis resultater på engelsk