Du har søgt efter

413

 1. 06 January 2020
  Skattefritagelse for fri telefon og internet rulles tilbage
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/skattefritagelse-for-fri-telefon-og-internet-rulles-tilbage

  Det tidligere vedtagne lovforslag om ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet fra 1. januar 2020 er rullet tilbage. Der skal således fortsat betales skat af fri telefon og internet.

 2. 09 November 2020
  Ansvarsmaksimering for tredjemands databeskyttelsesretlige krav i it-kontrakter - to do or not to do?
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/ansvarsmaksimering

  Under og efter høringen om den nye offentlige standardkontrakt, K04, blev det diskuteret, om K04’s ansvarsmaksimering skulle omfatte skadesløsholdelse for tredjemands databeskyttelsesretlige krav.

 3. 15 January 2020
  COVID-19: Forlængelse af frister, ændringer og akutte behov
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid-19-forlaengelse-af-frister_udbud

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort et notat om en række af de udbudsretlige problemstillinger udbruddet af COVID-19 medfører. I lyset heraf ser vi i denne artikel nærmere på ordregivers muligheder for ...

 4. 15 January 2020
  Ændringer af udbudsloven trådt i kraft pr. 1.1 2020
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/endringer-af-udbudsloven-tradt-i-kraft-pr

  Udbudsloven er blevet ændret pr. 1. januar 2020 baseret på det forslag, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 9. juli 2019 sendte i høring. I det følgende ses nærmere på lovforslagets væsentligste indhold og ...

 5. 06 May 2020
  Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/adgangen-til-at-indlevere-nye-referencer-efter-tilbudsfristen

  Gentofte Kommune (”Ordregiver”) igangsatte i april 2019 et offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet angik levering af en ny hjemmeside til Ordregiver, herunder levering af designkoncept, CMS-platform, support og ...

 6. 18 November 2020
  Ny survey fra Danske IT-Advokater om IT-tvister og IT-investeringer under COVID-19
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/ny-survey-fra-danske-it-advokater

  Brancheorganisationen for certificerede IT-advokater i Danmark, Danske IT-Advokater (‘’DITA’’), har gennemført en undersøgelse af IT-markedet og de konflikter, der opstår mellem kunder og leverandører. Undersøgelsen er ...

 7. 21 October 2020
  Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/kontrakt-med-loebetid-var-ikke-en-rammeaftale

  Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, taget stilling til, om en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation med en løbetid på 6 år skulle anses som ...

 8. 09 September 2020
  Ny guide om udfyldelse af ESPD
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/ny-guide-om-udfyldelse-af-espd

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har ...

 9. 08 January 2020
  Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/skarpede-regler-for-registrering-af-reelle-ejere-trader-i

  Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af loven træder i kraft fredag den 10. januar 2020, og får betydning for såvel ...

Vis resultater på engelsk