Du har søgt efter

60

 1. 28 August 2020
  K04: Ny standardkontrakt for it-drift langt om længe offentliggjort
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/k04---ny-standardkontrakt-for-it-drift-langt-om-laenge-offentliggjort

  Den 25. august 2020 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen efter små fem års tilløb en ny standardkontrakt til brug for anskaffelser af it-drift. Navngivningen af K-kontrakterne har været: K33, K18, K01, K02, K03 og ...

 2. 20 August 2020
  Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/finanstilsynet---borsnoterede-selskaber-med-suspenderede-forventninger

  Finanstilsynet følger i en pressemeddelelse op på deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen har suspenderet deres forventninger. Finanstilsynet udtaler, at fordi de børsnoterede selskaber nu i ...

 3. 12 August 2020
  Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/udbud---egnet-pointmodel-paa-trods-af-tildeling-af-negative-point

  Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 19. juni 2020, at en evalueringsmodel ikke var konkret uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, selvom et af de modtagne tilbud var for højt ...

 4. 05 February 2020
  Bird & Bird har rådgivet Kontolink i forbindelse med tilladelse fra Finanstilsynet til at udbyde kontooplysningstjenester
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/bird-and-bird-har-radgivet-kontolink-i-forbindelse-med-tilladelse-fra-finanstilsynet

  Den danske fintech, Kontolink, har fået tilladelse fra Finanstilsynet til at udbyde kontooplysningstjenester (KOT). Kontolink udbyder en løsning, der automatisk indsamler og matcher banktransaktioner med bilag, som gør ...

 5. 01 September 2020
  COVID-19: Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid-19-ny-treapartsaftale-om-arbejdsfordeling

  Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling indgået mellem FH, DA og regeringen skal sikre lønmodtagere på det private arbejdsmarked bedre mulighed for beskæftigelse resten af 2020 ved en ny midlertidig ...

 6. 01 October 2020
  Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/udbetaling-af-indefrosne-feriepenge

  Den 29. september 2020 åbnede ATP i samarbejde Borger.dk for adgangen til, at alle lønmodtagere med indefrosne feriemidler kunne anmode om udbetaling af i alt 3 ugers opsparede feriepenge, og over 1 mio. lønmodtagere ...

 7. 23 September 2020
  Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/manglende-opfyldelse-af-krav-til-pointscore

  Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative ...

 8. 25 February 2020
  Datatilsynets nye vejledning om 'Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende' skærper krav til hjemmesideejere – Bird & Bird har udarbejdet en tjekliste
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/datatilsynets-nye-vejledning-om-behandling-af-personoplysninger-om-hjemmesidebesogende

  I sidste uge barslede Datatilsynet med en længe ventet vejledning om Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Vejledningen har særligt fokus på den indsamling og behandling, der sker på hjemmesider ved ...

 9. 12 June 2020
  COVID-19 Lov om whistleblowerordning i relation til kompensationsordninger vedtaget
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid-19-lov-om-whistleblowerordning-i-relation-til-kompensationsordninger

  Folketinget har 4. juni 2020 vedtaget et lovforslag om etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede COVID-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig ...

 10. 23 January 2020
  Højesteret: Dårligere vilkår til ansatte i tidsbegrænsede stillinger var ikke en overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse.
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/the-supreme-court-less-favorable-terms-for-employees-in-temporary-positions

  Medarbejdere i tidsbegrænset ansættelser havde ikke krav på godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse, idet disse ikke varetog samme arbejdsopgaver som fastansatte medarbejderne. Dette var på trods af, at ...

Vis resultater på engelsk