Du har søgt efter

16

 1. 12 September 2019
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortolker på begrænsninger i omfanget af rammeaftaler
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/konkurrence-og-forbrugerstyrelsen-fortolker

  EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag om anvendelse af rammeaf-taler indgået af andre ordregivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterfølgende offentliggjort et notat om deres vurdering af ...

 2. 02 July 2019
  Klagenævnet for Udbud tilsidesætter pointgivningen på underkriteriet kvalitet
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/the-complaints-board-for-offering-overrides-the-scoring-on-the-subcriterion-of-quality

  Klagenævnet for Udbud har den 23. maj 2019 taget stilling til, om en forbigået tilbudsgiver havde fået for få point ved ordregivers pointtildeling på et kvalitativt underkriterium

 3. 13 January 2021
  Erstatning på 2,5 mio. kr. til uberettiget afvist tilbudsgiver
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/erstatning-paa-2-komma-5-mio

  Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 17. december 2020 taget stilling til erstatningsudmåling, som følge af en uberettiget afvisning af et tilbud.

 4. 13 January 2021
  Offentlige udbud: 2021 bliver grønt
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/2021-bliver-groent

  I vores udbudsteam i Danmark forventer vi i 2021 øget fokus på grøn omstilling og energibesparelser på mange forskellige niveauer. Dette synes godt i tråd med regeringens udspil fra oktober 2020 ”Grønne indkøb for en ...

 5. 12 August 2020
  Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/udbud---egnet-pointmodel-paa-trods-af-tildeling-af-negative-point

  Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 19. juni 2020, at en evalueringsmodel ikke var konkret uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, selvom et af de modtagne tilbud var for højt ...

 6. 23 September 2020
  Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/manglende-opfyldelse-af-krav-til-pointscore

  Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative ...

 7. 04 November 2020
  Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/frafald-af-mindstekrav

  Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 27. oktober 2020 slået fast, at et frafald af et mindstekrav medførte en ændring af et grundlæggende element og dermed en fornyet udbudspligt. Kontrakterne blev således ...

 8. 04 June 2020
  Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/anvendelse-af-uens-beregningsmetoder-i-tilbudsevalueringen

  Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen på en ensartet og gennemsigtig måde for alle de modtagne tilbud – også selvom ...

 9. 18 November 2020
  Ordregiver løftede ikke bevisbyrden for manglende konkurrence af tekniske årsager.
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/ordregiver-loeftede-ikke-bevisbyrden

  I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2020 har Klagenævnet præciseret kravene til Ordregivers bevisbyrde ved anvendelse af undtagelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Vis resultater på engelsk