Du har søgt efter

1

  1. 10 February 2021
    Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
    www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud---konkurrencelovgivningen

    Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 11. januar 2021, Peak Consulting Group A/S mod Skatteministeriet v/Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, taget stilling til sin kompetence til at behandle overtrædelser af ...

Vis resultater på engelsk