Du har søgt efter

622

 1. 05 February 2020
  Bird & Bird har rådgivet Kontolink i forbindelse med tilladelse fra Finanstilsynet til at udbyde kontooplysningstjenester
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/bird-and-bird-har-radgivet-kontolink-i-forbindelse-med-tilladelse-fra-finanstilsynet

  Den danske fintech, Kontolink, har fået tilladelse fra Finanstilsynet til at udbyde kontooplysningstjenester (KOT). Kontolink udbyder en løsning, der automatisk indsamler og matcher banktransaktioner med bilag, som gør ...

 2. 20 August 2020
  Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/finanstilsynet---borsnoterede-selskaber-med-suspenderede-forventninger

  Finanstilsynet følger i en pressemeddelelse op på deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen har suspenderet deres forventninger. Finanstilsynet udtaler, at fordi de børsnoterede selskaber nu i ...

 3. 23 September 2020
  Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/manglende-opfyldelse-af-krav-til-pointscore

  Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative ...

 4. 09 September 2020
  Ny guide om udfyldelse af ESPD
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/ny-guide-om-udfyldelse-af-espd

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har ...

 5. 25 February 2020
  Datatilsynets nye vejledning om 'Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende' skærper krav til hjemmesideejere – Bird & Bird har udarbejdet en tjekliste
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/datatilsynets-nye-vejledning-om-behandling-af-personoplysninger-om-hjemmesidebesogende

  I sidste uge barslede Datatilsynet med en længe ventet vejledning om Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Vejledningen har særligt fokus på den indsamling og behandling, der sker på hjemmesider ved ...

 6. 28 September 2020
  Datatilsynet har offentliggjort en opdateret og strengere vejledning om fortegnelseskravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/datatilsynet-har-offentliggjort-en-opdateret-og-strengere-vejledning

  Ud fra en formålsbetragtning har Datatilsynet vurderet, at den fortegnelse, en dataansvarlig skal føre efter GDPR, skal indeholde mere detaljerede oplysninger end den tidligere vejledning krævede.

 7. 23 January 2020
  Højesteret: Dårligere vilkår til ansatte i tidsbegrænsede stillinger var ikke en overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse.
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/the-supreme-court-less-favorable-terms-for-employees-in-temporary-positions

  Medarbejdere i tidsbegrænset ansættelser havde ikke krav på godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse, idet disse ikke varetog samme arbejdsopgaver som fastansatte medarbejderne. Dette var på trods af, at ...

 8. 31 January 2020
  Sjælden forelæggelse fra klagenævnet for udbud af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/sjaelden-forelaeggelse-fra-klagenaevnet-for-udbud

  Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en række spørgsmål for EU-domstolen. Årsagen er, at flere af EU-Domstolens præmisser i den omtalte ...

 9. 16 June 2020
  Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/nye-regler-om-outsourcing-for-kreditinstitutter

  Den 1. juli 2020 træder bekendtgørelse no. 877 af den 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter mv. (Outsourcingbekendtgørelsen) i kraft og erstatter den gældende bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige ...

Vis resultater på engelsk