Du har søgt efter

44

 1. 08 January 2020
  Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/skarpede-regler-for-registrering-af-reelle-ejere-trader-i

  Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af loven træder i kraft fredag den 10. januar 2020, og får betydning for såvel ...

 2. 08 October 2020
  Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/lovforslag-kravene-til-omregistrering-af-ivaerksaetterselskaber-lempes-og-fristen-forlaenges

  Erhvervsstyrelsens udkast til lovforslag - der har til formål at gøre det lettere for iværksætterselskaber at blive omregistreret til et anpartsselskab - vil ændre kapitalkravet for omregistrering af ...

 3. 10 February 2020
  Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/nyt-eu-direktiv-vil-lette-gaenseoverskridende

  I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber i EU at foretage og indgå i grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger. ...

 4. 13 September 2019
  Nasdaq First North bliver et registreret SMV-vækstmarked
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nasdaq-first-north

  Nasdaq First North skifter navn til Nasdaq First North Growth Market som følge af dets registrering som et SMV-vækstmarked.

 5. 10 May 2019
  Nye regler for reelle ejere
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nye-regler-for-reelle-ejere

  Skærpede regler for reelle ejere træder i kraft næste år. I yderste konsekvens kan mangelfulde registreringer medføre tvangsopløsning af selskaber.

 6. 25 April 2019
  Iværksætterselskaber (IVS'er) afskaffes
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ivaerksaetterselskaber-afskaffes-ivs

  Det er ikke længere muligt at stifte et IVS, efter Folketinget den 13. april 2019 vedtog Lov nr. 445 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav ...

Vis resultater på engelsk