Du har søgt efter

9

 1. 07 July 2021
  AI-forordningen og højrisikosystemerne
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/ai-forordningen-og-hojrisikosystemer

  Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte samt forordningens forhold til ...

 2. 16 June 2021
  Udkast til ny AI-forordning
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udkast-til-ny-ai-forordning

  I foråret fremlagde EU-Kommissionen sit bud på, hvordan verdens første vidtrækkende regulering af AI-systemer skal se ud. Forslaget er et stykke vej fra endelig vedtagelse og ikrafttræden og vil ikke påvirke danske ...

 3. 29 June 2021
  Logningssagen: Landsretten opretholder Logningsbekendtgørelsen med henvisning til de begrænsninger, som EU-rettens forrang opstiller
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/logningssag

  Østre Landsret har i dag afsagt en principiel dom i den såkaldte Logningssag. Dommen indeholder ikke en materiel stillingtagen til sagens to hovedspørgsmål; (i) om Logningsbekendtgørelsen overholder grundlæggende ...

 4. 15 September 2021
  Det videre arbejde med AI-forordningen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/ai---det-videre-arbejde-med-ai-forordningen

  Bird & Bird har de seneste måneder sat fokus på EU-Kommissionens udkast til AI-forordning. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte, forordningens forhold til GDPR samt højrisikosystemerne. Denne ...

 5. 24 June 2021
  Forslaget til AI-forordning og forholdet til GDPR
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/forslaget-til-ai-forordning-og-forholdet-til-gdpr

  Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. Den første artikel omhandlede AI-systemer, der er af en sådan karakter, at de bliver ramt af ...

 6. 12 November 2020
  Schrems II revisited – nye retningslinjer for tredjelandsoverførsler
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/schrems-ii-revisited

  EDBP har netop offentliggjort deres anbefalinger til supplerende foranstaltninger for overførsel af personoplysninger til tredjelande som opfølgning på EU-Domstolens afgørelse Schrems II-sagen. Anbefalingerne vil nu ...

 7. 29 March 2021
  Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/conseil-d'etat---schrems-ii

  Den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig, Conseil d'Etat, har afvist at suspendere en samarbejdsaftale med en leverandør, der anvendte AWS Sarl til at hoste persondata. Det er den første sag, hvor en domstol efter ...

 8. 11 June 2021
  Nye standardkontraktbestemmelser for tredjelandsoverførsler - hvad er ændret?
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/nye-standardkontraktbestemmelser

  Den 4. juni 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin endelige beslutning om vedtagelse af de nye standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande (også kendt som Standard Contractual ...

 9. 16 March 2020
  Bird & Birds COVID-19 beredskab og gratis hotline
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/corona-beredskab

  Coronavirussen, COVID-19, har spredt sig over hele verden, og også Danmark er hårdt ramt. Vi følger udviklingen og myndighedernes anbefalinger på tætteste hold og vil løbende holde dig opdateret om de juridiske forhold, ...

Vis resultater på engelsk