Du har søgt efter

107

 1. 06 January 2020
  Skattefritagelse for fri telefon og internet rulles tilbage
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/skattefritagelse-for-fri-telefon-og-internet-rulles-tilbage

  Det tidligere vedtagne lovforslag om ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet fra 1. januar 2020 er rullet tilbage. Der skal således fortsat betales skat af fri telefon og internet.

 2. 16 December 2019
  Ny Højesteretsdom vedr. fradrag af anden indtægt i den tabsafhængige del af minimalerstatningen ved en uberettiget bortvisning
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-hoejesteretsdom-vedr-fradrag-af-anden-indtaegt

  Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperioden, kunne af Lønmodtagernes Garantifond fradrages i krav på erstatning ud over minimalerstatningen. Dommen har også betydning for evt. modregning for en ...

 3. 20 August 2019
  Bortvisning af medarbejder, som kastede med computermus og foretog skjult lydoptagelse af et møde med arbejdsgiver, var uberettiget
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/bortvisning-af-medarbejder-som-kastede-med-computermus-var-uberettiget

  Ifølge Højesteret var bortvisningen uberettiget, idet kastet med computermusen ikke kunne anses som en tilstrækkelig alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet til at begrunde bortvisning. Samtidig var den skjulte ...

 4. 26 July 2019
  Ny EU-dom: Medarbejdere, som udviser støtte til forskelsbehandlede jobansøgere, er også beskyttet mod forskelsbehandling
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-eu-dom-medarbejdere-som-udviser-stoette-til-forskelsbehandlede-jobansoegere-er-ogsaa-beskyttet

  EU-Domstolen har udtalt, at medarbejdere som har kendskab til, at kollegaer eller jobansøgere forskelsbehandles, og i den forbindelse støtter disse, også er beskyttet mod forskelsbehandling efter reglerne om ...

Vis resultater på engelsk