Du har søgt efter

110

 1. 26 November 2019
  Vestre Landsret: Arbejdsgiver måtte hæfte for lønmodtagerens udgift til skat for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/vestre-landsret-arbejdsgiver-maatte-haefte-for-loenmodtagerens

  En medarbejder blev mødt med et skattekrav for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse, idet medarbejderens arbejdsgiver ifølge SKAT ikke havde varetaget sin kontrolforpligtelse. Medarbejderen gjorde herefter ...

 2. 16 December 2019
  Ny Højesteretsdom vedr. fradrag af anden indtægt i den tabsafhængige del af minimalerstatningen ved en uberettiget bortvisning
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-hoejesteretsdom-vedr-fradrag-af-anden-indtaegt

  Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperioden, kunne af Lønmodtagernes Garantifond fradrages i krav på erstatning ud over minimalerstatningen. Dommen har også betydning for evt. modregning for en ...

 3. 03 December 2019
  EU's Ministerråd vedtager whistleblowerdirektivet
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/eus-ministerraad-vedtager-whistleblowerdirektivet

  Den 7. oktober 2019 vedtog Ministerrådet i EU det nye whistleblowerdirektiv, der forpligter virksomheder og myndigheder til nu at indføre whistleblowerordninger, som er tilgængelig for alle medarbejdere i virksomheden. ...

 4. 26 July 2019
  Ny EU-dom: Medarbejdere, som udviser støtte til forskelsbehandlede jobansøgere, er også beskyttet mod forskelsbehandling
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-eu-dom-medarbejdere-som-udviser-stoette-til-forskelsbehandlede-jobansoegere-er-ogsaa-beskyttet

  EU-Domstolen har udtalt, at medarbejdere som har kendskab til, at kollegaer eller jobansøgere forskelsbehandles, og i den forbindelse støtter disse, også er beskyttet mod forskelsbehandling efter reglerne om ...

Vis resultater på engelsk