Du har søgt efter

103

 1. 09 January 2019
  Særligt betroet medarbejder bortvist efter at være blevet narret til pengeoverførsler
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/saerligt-betroet-medarbejder-bortvist-efter-at-vaere-blevet-narret-til-pengeoverfoersler

  Østre Landsret vurderede den 8. november 2018, at en regnskabschef væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, da han på baggrund af flere betalingsanmodninger, angiveligt sendt fra selskabets administrerende ...

 2. 08 January 2019
  Ingen virksomhedsoverdragelse da hjemmeplejefirma ansatte medarbejdere fra konkursramt hjemmeplejefirma
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ingen-virksomhedsoverdragelse-da-hjemmeplejefirma-ansatte

  Vestre Landsret afsagde den 23. november 2018 dom i en sag om, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da to jyske kommuner, efter at have udliciteret hjemmeplejeområdet, hjemtog opgaven og ansatte et ...

 3. 22 February 2019
  Nyt lovforslag om videreførelse af visse rettigheder for britiske statsborgere i forbindelse med Brexit fremsat
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nyt-lovforslag-om-viderefoerelse-af-visse-rettigheder-for-britiske-statsborgere

  Den 20. februar 2019 blev fremsat et lovforslag, der foreslår en ordning, hvor visse eksisterende rettigheder videreføres uanset om en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU indgås eller ej.

 4. 28 February 2019
  Lovforslag skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/lovforslag-skal-sikre-mere-kvalificeret-arbejdskraft-til-danmark

  Det nye forslag om ændring af udlændingeloven indeholder flere initiativer, som skal lette danske virksomheders adgang til at rekruttere kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft.

 5. 18 June 2019
  Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår vedtaget
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nyt-eu-direktiv-om-gennemsigtige-og-forudsigelige-arbejdsvilkaar-vedtaget

  Den 13. juni vedtog Rådet et nyt direktiv, som skal gøre arbejdsvilkårene i EU mere gennemskuelige og forudsigelige. Den nye lov introducerer nye minimumsrettigheder samt nye regler om de oplysninger, der skal gives til ...

 6. 10 December 2019
  Højesteret: Kompensation for provision på grund af ferie skal beregnes på grundlag af provisionen i det forudgående optjeningsår
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/hoejesteret-kompensation-for-provision-paa-grund-af-ferie

  En medarbejder, der gjorde krav på godtgørelse for manglende betaling af provision i forbindelse med afholdelse af ferie, fik ikke medhold i, at provisionen skulle beregnes på baggrund af de indgåede honorarer eller den ...

 7. 04 February 2019
  Regulering af beløbsgrænsen under "beløbsordningen" ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/regulering-af-beloebsgraensen-under-beloebsordningen-ved-ansoegning-om-arbejds-og-opholdstilladelse

  Minimumskravet til løn ved ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser under den såkaldte "beløbsordning" er med virkning fra 1. januar 2019 hævet til 426.985,06 kr. pr. år.

 8. 04 October 2019
  Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Vestre Landsret har truffet afgørelse vedrørende denne sondring
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/loenmodtager-eller-selvstaendig-erhvervsdrivende

  Medarbejder kunne ikke betragtes som lønmodtager i funktionærlovens forstand og havde derfor ikke krav på løn i en opsigelsesperiode, godtgørelse for manglende ansættelsesbevis eller feriepenge.

 9. 17 September 2019
  Ny afgørelse vedr. virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og kriteriet en "betydelig del af arbejdsstyrken"
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-afgoerelse-vedr-virksomhedsoverdragelseslovens-anvendelsesomraade

  Arbejdsretten statuerede i en ny afgørelse af 4. september 2019, at der ikke i den konkrete situation var tale om en virksomhedsoverdragelse, da overdragelsen ikke vedrørte en "betydelig del" af medarbejderne.

 10. 01 May 2019
  Intet brud på forskelsbehandlingsloven, da medarbejder i fleksjob blev afskediget ved folkepensionsalderen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/intet-brud-paa-forskelsbehandlingsloven-da-medarbejder-i-fleksjob-blev-afskediget

  Højesteret vurderede, at det ikke – i den konkrete sag - kunne betragtes som forskelsbehandling at afskedige en medarbejder på grund af bortfald af hans fleksjobaftale, selvom baggrunden for bortfald af fleksjobaftalen ...

Vis resultater på engelsk