Du har søgt efter

28

  1. 13 January 2021
    Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
    www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/ansaettelsesretten-i-2021-temaer-og-tendenser

    2020 har på rigtig mange måder været et helt ekstraordinært år set med ansættelsesretlige briller. Der er imidlertid ingen tvivl om, at en række af de tendenser og begivenheder, der fandt sted i 2020, vil trække lange ...

  2. 08 January 2019
    Ingen virksomhedsoverdragelse da hjemmeplejefirma ansatte medarbejdere fra konkursramt hjemmeplejefirma
    www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ingen-virksomhedsoverdragelse-da-hjemmeplejefirma-ansatte

    Vestre Landsret afsagde den 23. november 2018 dom i en sag om, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da to jyske kommuner, efter at have udliciteret hjemmeplejeområdet, hjemtog opgaven og ansatte et ...

  3. 09 January 2019
    Særligt betroet medarbejder bortvist efter at være blevet narret til pengeoverførsler
    www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/saerligt-betroet-medarbejder-bortvist-efter-at-vaere-blevet-narret-til-pengeoverfoersler

    Østre Landsret vurderede den 8. november 2018, at en regnskabschef væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, da han på baggrund af flere betalingsanmodninger, angiveligt sendt fra selskabets administrerende ...

  4. 11 December 2018
    Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost
    www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/arbejdsgiver-var-ikke-erstatningsansvarlig-for-medarbejderens-skade-ved-firmaets-julefrokost

    Vestre Landsret afsagde den 28. maj 2018 dom i en sag om arbejdsgiverens erstatningsansvar for en skade, som medarbejderen pådrog sig på dansegulvet under afholdelse af firmaets julefrokost.

  5. 14 December 2018
    Ændring til aktieoptionsloven vedtaget
    www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/aendring-til-aktieoptionsloven-vedtaget

    Folketinget har endeligt vedtaget lovforslaget, der ændrer reglerne i aktieoptionsloven således, at der etableres større aftalefrihed i relation til vilkårene for et aktieoptionsprogram. Reglerne træder i kraft den 1. ...

  6. 26 October 2020
    Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
    www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/me-too

    I kølvandet på den nuværende (og anden) #metoo-bølge, som også har ramt danske arbejdspladser, kan det for virksomheder være anledning til at få opdateret deres politik og/eller medarbejderhåndbog vedrørende seksuel ...

  7. 25 November 2020
    COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
    www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid19---lov-om-arbejdsgivers-adgang-til-test

    Regeringen har den 19. november 2020 vedtaget en ny lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19. Loven ophæves automatisk den 1. juli 2021.

  8. 09 December 2020
    COVID-19: Ansættelsesretlige overvejelser ved pålæg om test for COVID-19 og mulighed for vaccination
    www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid-19-ansaettelsesretlige-overvejelser-ved-paalaeg-om-test

    Bird & Bird har tidligere skrevet en nyhed om arbejdsgiverens adgang til at pålægge sine medarbejdere at blive testet for COVID-19. Med den nye, nærtforestående vaccine opstår spørgsmålet, om man som arbejdsgiver kan ...

  9. 01 September 2020
    COVID-19: Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling
    www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid-19-ny-treapartsaftale-om-arbejdsfordeling

    Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling indgået mellem FH, DA og regeringen skal sikre lønmodtagere på det private arbejdsmarked bedre mulighed for beskæftigelse resten af 2020 ved en ny midlertidig ...

  10. 11 December 2020
    Vær opmærksom på ændring i fristen for indbetaling af indefrosne feriemidler til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler
    www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/ferielov---aendring-i-fristen-for-indbetaling-af-indefrosne-feriemidler

    Regeringen har vedtaget en lovændring som medfører en ændring i arbejdsgiverens deadline for indbetaling til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ønsker at indbetale de optjente ...

Vis resultater på engelsk