Du har søgt efter

107

 1. 09 January 2019
  Særligt betroet medarbejder bortvist efter at være blevet narret til pengeoverførsler
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/saerligt-betroet-medarbejder-bortvist-efter-at-vaere-blevet-narret-til-pengeoverfoersler

  Østre Landsret vurderede den 8. november 2018, at en regnskabschef væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, da han på baggrund af flere betalingsanmodninger, angiveligt sendt fra selskabets administrerende ...

 2. 08 January 2019
  Ingen virksomhedsoverdragelse da hjemmeplejefirma ansatte medarbejdere fra konkursramt hjemmeplejefirma
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ingen-virksomhedsoverdragelse-da-hjemmeplejefirma-ansatte

  Vestre Landsret afsagde den 23. november 2018 dom i en sag om, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da to jyske kommuner, efter at have udliciteret hjemmeplejeområdet, hjemtog opgaven og ansatte et ...

 3. 22 February 2019
  Nyt lovforslag om videreførelse af visse rettigheder for britiske statsborgere i forbindelse med Brexit fremsat
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nyt-lovforslag-om-viderefoerelse-af-visse-rettigheder-for-britiske-statsborgere

  Den 20. februar 2019 blev fremsat et lovforslag, der foreslår en ordning, hvor visse eksisterende rettigheder videreføres uanset om en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU indgås eller ej.

 4. 28 February 2019
  Lovforslag skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/lovforslag-skal-sikre-mere-kvalificeret-arbejdskraft-til-danmark

  Det nye forslag om ændring af udlændingeloven indeholder flere initiativer, som skal lette danske virksomheders adgang til at rekruttere kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft.

 5. 18 June 2019
  Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår vedtaget
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nyt-eu-direktiv-om-gennemsigtige-og-forudsigelige-arbejdsvilkaar-vedtaget

  Den 13. juni vedtog Rådet et nyt direktiv, som skal gøre arbejdsvilkårene i EU mere gennemskuelige og forudsigelige. Den nye lov introducerer nye minimumsrettigheder samt nye regler om de oplysninger, der skal gives til ...

 6. 10 December 2019
  Højesteret: Kompensation for provision på grund af ferie skal beregnes på grundlag af provisionen i det forudgående optjeningsår
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/hoejesteret-kompensation-for-provision-paa-grund-af-ferie

  En medarbejder, der gjorde krav på godtgørelse for manglende betaling af provision i forbindelse med afholdelse af ferie, fik ikke medhold i, at provisionen skulle beregnes på baggrund af de indgåede honorarer eller den ...

 7. 04 February 2019
  Regulering af beløbsgrænsen under "beløbsordningen" ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/regulering-af-beloebsgraensen-under-beloebsordningen-ved-ansoegning-om-arbejds-og-opholdstilladelse

  Minimumskravet til løn ved ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser under den såkaldte "beløbsordning" er med virkning fra 1. januar 2019 hævet til 426.985,06 kr. pr. år.

Vis resultater på engelsk