Du har søgt efter

85

 1. 11 October 2018
  Udspil skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/udspil-skal-sikre-mere-kvalificeret-arbejdskraft-til-danmark

  Statsministeren fremlagde i sin åbningstale til Folketinget et forslag om at nedsætte den årlige minimumsløn under beløbsordningen fra kr. 417.793,60 til kr. 330.000 for en særlig gruppe arbejdstagere fra tredjelande.

 2. 16 October 2018
  Nyt udspil sætter fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/nyt-udspil-saetter-fokus-paa-seksuel-chikane-paa-arbejdspladsen

  I det nye lovprogram for folketingsåret 2018/2019 præsenterer Beskæftigelsesministeriet et udspil, som skal sætte øget fokus på forbuddet mod seksuel chikane på arbejdspladsen.

 3. 23 October 2018
  Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven endeligt fremsat
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/lovforslag-om-aendring-af-aktieoptionsloven-endeligt-fremsat

  Beskæftigelsesministeriet har den 3. oktober 2018 fremsat et lovforslag om at ændre aktieoptionsloven, så arbejdsgiveren og medarbejderen i større grad frit kan aftale vilkårene for et aktieoptionsprogram.

 4. 04 June 2018
  Nyt revideret udstationeringsdirektiv vedtaget i EU
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/nyt-revideret-udstationeringsdirektiv-vedtaget-i-eu

  Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen blev den 29. maj 2018 enige om en række ændringer til EU's udstationeringsdirektiv, der skal sikre ligeløn og bedre vilkår for udstationerede medarbejdere

 5. 31 May 2018
  Ændring af udstationeringsloven
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/aendring-af-udstationeringsloven

  Folketingets partier har den 24. maj 2018 vedtaget en ændring til udstationeringsloven vedrørende kravet om registrering i RUT-registeret

 6. 10 July 2018
  Beskatning af fri telefon og internet afskaffes fra 2020
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/beskatning-af-fri-telefon-og-internet-afskaffes-fra-2020

  Folketinget vedtog den 26. april 2018 et lovforslag om ophævelse af beskatningen på 2.800 kr. (2018-sats) af fri telefon og internet.

 7. 11 December 2018
  Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/arbejdsgiver-var-ikke-erstatningsansvarlig-for-medarbejderens-skade-ved-firmaets-julefrokost

  Vestre Landsret afsagde den 28. maj 2018 dom i en sag om arbejdsgiverens erstatningsansvar for en skade, som medarbejderen pådrog sig på dansegulvet under afholdelse af firmaets julefrokost.

 8. 14 December 2018
  Ændring til aktieoptionsloven vedtaget
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/aendring-til-aktieoptionsloven-vedtaget

  Folketinget har endeligt vedtaget lovforslaget, der ændrer reglerne i aktieoptionsloven således, at der etableres større aftalefrihed i relation til vilkårene for et aktieoptionsprogram. Reglerne træder i kraft den 1. ...

 9. 18 December 2018
  Ny EU-dom: Arbejdsgiver skal sikre medarbejderes ferieafholdelse ved fratrædelse
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/arbejdsgiver-skal-sikre-medarbejderes-ferieafholdelse-ved-fratraedelse

  Ifølge EU-Domstolen skal arbejdsgiver udvise den fornødne omhu for at sikre, at medarbejdere har reel mulighed for at afholde ferie.

Vis resultater på engelsk