Du har søgt efter

81

 1. 26 November 2019
  Vestre Landsret: Arbejdsgiver måtte hæfte for lønmodtagerens udgift til skat for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/vestre-landsret-arbejdsgiver-maatte-haefte-for-loenmodtagerens

  En medarbejder blev mødt med et skattekrav for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse, idet medarbejderens arbejdsgiver ifølge SKAT ikke havde varetaget sin kontrolforpligtelse. Medarbejderen gjorde herefter ...

 2. 05 November 2019
  Ny Højesteretsdom vedrørende modregningsadgang for manglende sygedagpengerefusion
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-hoejesteretsdom-vedroerende-modregningsadgang-for-manglende-sygedagpengerefusion

  Ifølge Højesteret kunne arbejdsgiveren i den konkrete sag ikke modregne manglende sygedagpengerefusion i en sygemeldt medarbejders løn, idet medarbejderen ikke havde handlet ansvarspådragende (nok).

 3. 30 September 2019
  Aftale om forlænget opsigelsesvarsel ugyldig
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/funktionaer-havde-ikke-krav-paa-yderligere-2-maaneders-loen-i-opsigelsesperioden

  Selvom funktionærens opsigelsesvarsel var forlænget med to måneder, vurderede Vestre Landsret ved dom af 28. juni 2019, at en funktionær ikke kunne gøre krav yderligere 2 måneders løn i opsigelsesperioden. Dette ...

 4. 08 January 2019
  Ingen virksomhedsoverdragelse da hjemmeplejefirma ansatte medarbejdere fra konkursramt hjemmeplejefirma
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ingen-virksomhedsoverdragelse-da-hjemmeplejefirma-ansatte

  Vestre Landsret afsagde den 23. november 2018 dom i en sag om, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da to jyske kommuner, efter at have udliciteret hjemmeplejeområdet, hjemtog opgaven og ansatte et ...

 5. 09 January 2019
  Særligt betroet medarbejder bortvist efter at være blevet narret til pengeoverførsler
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/saerligt-betroet-medarbejder-bortvist-efter-at-vaere-blevet-narret-til-pengeoverfoersler

  Østre Landsret vurderede den 8. november 2018, at en regnskabschef væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, da han på baggrund af flere betalingsanmodninger, angiveligt sendt fra selskabets administrerende ...

 6. 28 February 2019
  Lovforslag skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/lovforslag-skal-sikre-mere-kvalificeret-arbejdskraft-til-danmark

  Det nye forslag om ændring af udlændingeloven indeholder flere initiativer, som skal lette danske virksomheders adgang til at rekruttere kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft.

 7. 27 June 2019
  Nyt direktiv sikrer øremærket barsel til mænd
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nyt-direktiv-sikrer-oeremaerket-barsel-til-maend

  Europaparlamentet og Europarådet har godkendt den endelige lovtekst til et nyt direktiv, som blandt andet sikrer øremærket barsel til mænd.

 8. 17 September 2019
  Ny afgørelse vedr. virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og kriteriet en "betydelig del af arbejdsstyrken"
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-afgoerelse-vedr-virksomhedsoverdragelseslovens-anvendelsesomraade

  Arbejdsretten statuerede i en ny afgørelse af 4. september 2019, at der ikke i den konkrete situation var tale om en virksomhedsoverdragelse, da overdragelsen ikke vedrørte en "betydelig del" af medarbejderne.

 9. 28 July 2019
  Det skal du vide om forberedelserne til ikrafttrædelsen af den nye ferielov
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/update-the-new-danish-holiday-act

  Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, men allerede nu er forberedelserne til den nye lovs ikrafttræden påbegyndt.

Vis resultater på engelsk