Du har søgt efter

124

 1. 15 January 2020
  COVID-19: Forlængelse af frister, ændringer og akutte behov
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid-19-forlaengelse-af-frister_udbud

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort et notat om en række af de udbudsretlige problemstillinger udbruddet af COVID-19 medfører. I lyset heraf ser vi i denne artikel nærmere på ordregivers muligheder for ...

 2. 15 January 2020
  Ændringer af udbudsloven trådt i kraft pr. 1.1 2020
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/endringer-af-udbudsloven-tradt-i-kraft-pr

  Udbudsloven er blevet ændret pr. 1. januar 2020 baseret på det forslag, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 9. juli 2019 sendte i høring. I det følgende ses nærmere på lovforslagets væsentligste indhold og ...

 3. 06 May 2020
  Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/adgangen-til-at-indlevere-nye-referencer-efter-tilbudsfristen

  Gentofte Kommune (”Ordregiver”) igangsatte i april 2019 et offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet angik levering af en ny hjemmeside til Ordregiver, herunder levering af designkoncept, CMS-platform, support og ...

 4. 21 October 2020
  Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/kontrakt-med-loebetid-var-ikke-en-rammeaftale

  Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, taget stilling til, om en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation med en løbetid på 6 år skulle anses som ...

 5. 09 September 2020
  Ny guide om udfyldelse af ESPD
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/ny-guide-om-udfyldelse-af-espd

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har ...

 6. 22 April 2020
  Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/fortsat-streng-bevisbyrde-for-konkurrencefordrejning

  Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods af, at den vindende tilbudsgiver havde udarbejdet dele af ...

 7. 31 January 2020
  Sjælden forelæggelse fra klagenævnet for udbud af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/sjaelden-forelaeggelse-fra-klagenaevnet-for-udbud

  Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en række spørgsmål for EU-domstolen. Årsagen er, at flere af EU-Domstolens præmisser i den omtalte ...

 8. 26 August 2020
  Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/klagenaevnet-har-endnu-en-gang-givet-en-ordregiver-en-bode

  Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 19. august 2020 annulleret en direkte tildeling af en kontrakt, baseret på SKI-rammeaftale 02.19. Klagenævnet kender tillige kontrakten for uden virkning og tillægger en ...

 9. 31 March 2020
  COVID-19: Ny aftale mellem KL og regeringen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/covid-19-ny-aftale-mellem-kl-og-regeringen

  KL og regeringen har indgået en aftale om en række tiltag, der skal være med til at understøtte økonomien og hjælpe danske virksomheder i forbindelse med COVID-19. Vi ser i denne artikel nærmere på nogle af disse ...

 10. 16 December 2020
  Ordregivers vurdering, om at et tilbud måtte anses som unormalt lavt efter tilbudsloven, tilsidesat
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/udbud---ordregivers-vurdering-om-at-et-tilbud-maatte-anses-som-unormalt

  Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 26. november 2020 taget stilling til begrebet unormalt lave tilbud under tilbudsloven, herunder rækkevidden af begrebet.

Vis resultater på engelsk