Du har søgt efter

125

 1. 30 January 2019
  Ordregiver kan komme i ond tro om vindende tilbudsgivers konditionsmæssighed
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ordregiver-kan-komme-i-ond-tro-om-vindende-tilbudsgivers-konditionsmaessighed

  Post Danmark ramt af omfattende praksis om ordregivers undersøgelsespligt, og hvornår der foreligger et tvivlstilfælde, der bevirker, at ordregiver skal efterprøve oplysninger i tilbud.

 2. 10 May 2019
  Annullation af udbud var usaglig og efterfølgende direkte tildeling af opgaven til hidtidig leverandør ulovlig
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/annullation-af-udbud-var-usaglig-og-efterfoelgende-direkte-tildeling-af-opgaven

  Klagenævnet for Udbud annullerer ved kendelse af 24. april ordregivers beslutning om aflysning af udbud og erklærer en efterfølgende mundtlig aftale indgået ved direkte tildeling for uden virkning.

 3. 29 May 2019
  Bird & Bird rådgiver Københavns og Oslos kommune om samarbejde på tværs af landgrænser for at optimere indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/bird-bird-raadgiver-koebenhavns-og-oslos-kommune-om-samarbejde-paa-tvaers-af-landgraenser

  I første omgang samarbejder Oslo og København helt konkret om et fælles udbud på indkøb af såkaldte gummihjulslæssere. Samarbejdet er helt unikt, da indkøbssamarbejder på tværs af landegrænse ikke er set før.

 4. 10 April 2019
  Klagenævnet: Forside og indholdsfortegnelse tæller ikke med i krav til sidetal
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/klagenaevnet-forside-og-indholdsfortegnelse-taeller-ikke-med-i-krav-til-sidetal

  Hvis andet ikke fremgår af udbudsmaterialet, skal forside og indholdsfortegnelse ikke tælles med i vurderingen af, om et tilbud opfylder de fastsatte krav til begrænsninger af sidetal.

 5. 19 June 2019
  Ordregivers pligt til fyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutning
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ordregivers-pligt-til-fyldestgoerende-begrundelse-for-tildelingsbeslutning

  Klagenævnet for Udbud har den 13. juni 2019 truffet afgørelse om, at ordregiver har pligt til at give forbigåede tilbudsgivere en tilstrækkeligt begrundet redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen.

 6. 20 November 2019
  Ændring af kontraktudkast i standstill-perioden
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/aendring-af-kontraktudkast-i-standstill-perioden

  Klagenævnet for Udbud har fastslået i kendelse af 4. oktober 2019, at en ordregiver ikke kan foretage ændringer i det kontraktudkast, der havde været en del af udbuddet, men som endnu ikke var underskrevet. Dette ansås ...

 7. 02 July 2019
  Klagenævnet for Udbud tilsidesætter pointgivningen på underkriteriet kvalitet
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/the-complaints-board-for-offering-overrides-the-scoring-on-the-subcriterion-of-quality

  Klagenævnet for Udbud har den 23. maj 2019 taget stilling til, om en forbigået tilbudsgiver havde fået for få point ved ordregivers pointtildeling på et kvalitativt underkriterium

 8. 25 September 2019
  Fortolkninger om forsyningsvirksomhedsdirektivet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/fortolkninger-om-forsyningsvirksomhedsdirektivet-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort to juridiske vurderinger om reglerne for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier og pligten til at afholde en standstill-periode i ...

Vis resultater på engelsk