Du har søgt efter

125

 1. 24 April 2019
  Annullation af udbud - klagefrist og saglighedsvurdering
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/annullation-af-udbud-klagefrist-og-saglighedsvurdering

  Ifølge en kendelse af 5. april 2019 fra Klagenævnet for Udbud er der ikke en frist for klager over annullerede udbud i udbudsreglerne. Derudover påvises det igen, at grænserne for, hvornår en annullation vil være ...

 2. 13 March 2019
  Ændringerne til udbudsloven vedtaget
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/aendringerne-til-udbudsloven-vedtaget

  Folketinget har vedtaget lovforslag om ændring af udbudsloven. Ændringerne til loven træder i kraft den 1. juli 2019.

 3. 06 November 2019
  Hensynet til patienternes sundhed opretholder kontrakt, som ellers skulle erklæres for uden virkning
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/hensynet-til-patienternes-sundhed-opretholder-kontrakt-som-ellers-skulle-erklaeres-for-uden-virkning

  Klagenævnet for Udbud har ved sin kendelse af 11. oktober 2019 bl.a. taget stilling til anvendelsen af inspirationslister med produktnavne i udbudsprocessen samt udtalt hvilke bagvedliggende hensyn, der kan begrunde ...

 4. 23 October 2019
  Hypotetisk beregningseksempel kunne ikke tilsidesætte forskelsmodellen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/hypotetisk-beregningseksempel-kunne-ikke-tilsidesaette-forskelsmodellen

  Klagenævnet for Udbud har i den seneste sag om Digital Post fastslået, at et rent hypotetisk beregningseksempel ikke kunne tilsidesætte forskelsmodellen. Vi kan på baggrund af klagenævnets kendelse af 2. oktober 2019 ...

 5. 12 September 2019
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortolker på begrænsninger i omfanget af rammeaftaler
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/konkurrence-og-forbrugerstyrelsen-fortolker

  EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag om anvendelse af rammeaf-taler indgået af andre ordregivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterfølgende offentliggjort et notat om deres vurdering af ...

 6. 28 August 2019
  EU-Domstolen: Lovligt at tillade ændring i identitet hos prækvalificeret ansøger under udbudsprocessen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/eu-domstolen-lovligt-at-tillade-aendring-i-identitet-hos-praekvalificeret-ansoeger

  Det er ikke er i strid med udbudsreglerne for en prækvalificeret ansøger, efter udløbet af prækvalifikationsfristen, at styrke sin tekniske og økonomiske kapacitet gennem fusion. Retsstilling er dog fortsat uklar i ...

 7. 27 March 2019
  Negative point på pointskalaen var ikke i strid med udbudsreglerne
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/negative-point-paa-pointskalaen-var-ikke-i-strid-med-udbudsreglerne

  Klagenævnet annullerer i kendelse af 7. marts 2019, Steelco Denmark A/S mod Københavns Universitet, ordregivers tildelingsbeslutninger grundet sammenblanding af vidt forskellige kvalitative kriterier samt uproportionalt ...

 8. 09 October 2019
  Debat: Fleksible udbudsformer og grøn omstilling
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/debat-fleksible-udbudsformer-og-groen-omstilling

  I Altingets nyeste temadebat om den fleksible udbudslov diskuterer partner Peter Dann Jørgensen og advokat Maria Matzen fleksible udbudsformer og grøn omstilling. Derudover har Maria Matzen deltaget i en paneldebat om ...

 9. 16 January 2019
  Ordregiver skal nøje overveje rammeaftalens anslåede værdi
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ordregiver-skal-noeje-overveje-rammeaftalens-anslaaede-vaerdi

  Ordregiver bør under udarbejdelsen af udbudsmaterialet være særlig opmærksom på fastlæggelsen af rammeaftalens anslåede maksimalværdi- eller mængde efter EU-Domstolen den 19. december 2018 besvarede en række ...

 10. 22 May 2019
  Prækvalifikationsbeslutning slået tilbage til start
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/praekvalifikationsbeslutning-slaaet-tilbage-til-start

  En kendelse fra Klagenævnet for Udbud vurderer, at en ordregiver uberettiget afviste en ansøger og havde anvendt et udvælgelseskriterium, der ikke fremgik af udbudsmaterialet.

Vis resultater på engelsk