Du har søgt efter

125

 1. 17 July 2019
  Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2018
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/klagenaevnet-for-udbuds-arsberetning-for-2018

  Klagenævnet for Udbud har udgivet sin sjette årsberetning, der indeholder statistiske oplysninger om klagenævnets virksomhed. Blandt andet viser årsberetningen, at klageres medholdsprocent de sidste syv år er faldet.

 2. 18 July 2018
  Sørg for at dokumentere dit erstatningskrav udførligt
  www.twobirds.com/da/news/articles/2018/denmark/sorg-for-at-dokumentere-dit-erstatningskrav-udforligt

  Klagenævnet for Uudbud har pålagt en ordregiver at betale erstatning i form af negativ kontraktinteresse til en tilbudsgiver, hvis tilbud ordregiver havde afvist som ukonditionsmæssigt.

 3. 27 September 2017
  Klagenævnet accepterer ordregivers direkte tildeling i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3
  www.twobirds.com/da/news/articles/2017/denmark/klagenaevnet-accepterer-ordregivers-direkte-tildeling-i-medfor-af-udbudslovens

  I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Thermo Electron A/S mod Fødevarestyrelsen, har klagenævnet i sin foreløbige vurdering accepteret ordregivers brug af undtagelsesreglen om direkte tildeling til den ...

 4. 27 February 2019
  Krav om køb af reservedele til markedsmæssige priser kunne ikke afløfte den hermed forbundne udbudspligt
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/krav-om-koeb-af-reservedele-til-markedsmaessige-priser-kunne-ikke-afloefte

  Klagenævnet for Udbud kender en del af en SKI-aftale for uden virkning og melder SKI til Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

 5. 13 February 2019
  Klagenævnet: Ordregiver ikke forpligtet til at bede om berigtigelse i ESPD'ets del V
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/klagenaevnet-ordregiver-ikke-forpligtet-til-at-bede-om-berigtigelse-i-espdets-del-v

  Klagenævnet for Udbud understreger i ny kendelse, at der findes en kategori af åbenlyst fejlagtige angivelser i ansøgninger eller tilbud, hvor ordregiver ikke er forpligtet til at kontakte ansøger eller tilbudsgiver for ...

Vis resultater på engelsk