Du har søgt efter

27

 1. 07 April 2021
  Klagenævnet godkender en variant af sideordnede tilbud
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/klagenaevnet-godkender-en-variant-af-sideordnede-tilbud

  Klagenævnet godkender model, hvorefter en ordregiver med den passende forudgående gennemsigtighed i evaluering lovligt kunne sammenligne priserne på to forskellige typer af kaffe.

 2. 02 June 2021
  Når en medarbejder skifter side
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud---naar-en-medarbejder-skifter-side

  Når en medarbejder skifter side – tidligere central medarbejder hos ordregivers skifte til potentiel leverandør udgjorde ikke en utilbørlig konkurrencefordel

 3. 19 May 2021
  Salg af udbuds- og regionsklinikker var ikke udbudspligtigt
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud---salg-af-udbuds--og-regionsklinikker-var-ikke-udbudspligtigt

  Klagenævnet behandlede spørgsmålet om, hvorvidt Region Nordjylland i forbindelse med salg af 5 ydrenumre havde tilsidesat sin forpligtelse til at gennemføre et udbud efter light-regimet i udbudslovens afsnit III.

 4. 21 April 2021
  Ordregivers annullation af en udbudsproces skal være reel og sagligt funderet
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud---ordregivers-annullation-af-en-udbudsproces

  Klagenævnet for udbud har i en sjælden kendelse vurderet kravet om, at en begrundelse for en annullation af et udbud skal være saglig. Klagenævnet tog også stilling til brugen af udbudslovens bestemmelse om indkøb uden ...

 5. 04 June 2020
  Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2020/denmark/anvendelse-af-uens-beregningsmetoder-i-tilbudsevalueringen

  Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen på en ensartet og gennemsigtig måde for alle de modtagne tilbud – også selvom ...

 6. 17 November 2021
  Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud/digitaliseringen-i-den-offentlige-sektor

  SaaS-ydelser adskiller sig fra traditionelle it-ydelser ved at være mere standardiserede ydelser, og ved at leveringsvilkårene som udgangspunkt ikke er til forhandling. Dette udfordrer den almindelige udbudsforretning, ...

 7. 18 November 2021
  Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud/europa-kommissionen

  Europa-Kommissionen har den 11. november offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023 i danske kroner. De nye tærskelværdier vil være gældende for udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2022.

 8. 01 December 2021
  En ordregivers begrundelse for annullation af udbud skal være rigtig
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud/en-ordregivers-begrundelse-for-annullation

  Klagenævnet for Udbud har i en sjælden kendelse tilsidesat en ordregivers annullation af et udbud, da nævnet fandt, at den anførte begrundelse for annullationen af udbuddet ikke kunne være den reelle.

 9. 15 December 2021
  Miljømærker letter ordregivers dokumentationsbyrde i det bæredygtige indkøb
  www.twobirds.com/da/news/articles/2021/denmark/udbud/miljomaerker-letter-ordregivers-dokumentationsbyrde

  Brug af miljømærker i udbud fjerner en stor del af den byrde, der ellers er forbundet med ordregivers vurdering af hvilke produkter eller løsninger, der er de mest bæredygtige i et konkret udbud.

Vis resultater på engelsk