Fast ejendom

Oversigt

Vores internationale ejendomsgruppe tilbyder specialiseret rådgivning og bistand inden for et bredt udsnit af ejendomstransaktioner til større, nationale og internationale selskaber, iværksættere, investeringsfonde, banker og offentlige instanser. 

Vi rådgiver regelmæssigt vores klienter om grænseoverskridende transaktioner, og vores bistand forvaltes omhyggeligt for at sikre, at der er kontinuitet i klientens rådgivning, samt at der anvendes lokal ekspertise i samtlige af transaktionens faser. 

En væsentlig del af vores arbejde er tværfaglig, selv om enhver involveret har en specialists forståelse for ejendomssektoren. Komplekse strukturer, såsom ejendomsinvesteringsselskaber, kommanditselskaber, kollektive investeringsfonde eller åbne eller lukkede fonde) indebærer et tæt samarbejde med specialister inden for skatteret, finansiering og selskabsret, mens andre transaktioner kræver ekspertise inden for PFI/OPP, bygge- og anlægssektoren, outsourcing, tvistbilæggelse og øvrige juridiske områder. 

Teamwork er en af vores styrker. Vi er stolte over vores evne til at oprette succesfulde samarbejdsrelationer ikke alene med vores klienter, men også med valuarer, landmålere og andre rådgivere. 

Selv om vores klienter sætter deres lid til vores tekniske ekspertise, glemmer vi aldrig, at juridiske kompetencer kun er et middel til at nå målet. Vi fokuserer altid på at få handlen i hus, samtidig med at vi beskytter vores klienters interesse og bibringer tydelighed, ro og perspektiver i enhver situation.

Vi tilbyder vores ekspertise inden for følgende områder:

  • ejendomsinvestering
  • ejendomsfinansiering
  • ejendomsfonde
  • ejendomsskatter og afgifter 
  • tvistbilæggelse 
  • konkurs
  • bygge- og anlægssektoren
  • miljø og byplanlægning 

Kontakter