Vores danske og internationale ejendomsgrupper tilbyder specialiseret rådgivning og bistand inden for et bredt udsnit af ejendomstransaktioner til større, nationale og internationale selskaber, iværksættere, investeringsfonde, banker og offentlige instanser. 

Vi rådgiver regelmæssigt vores klienter om grænseoverskridende transaktioner, og vores bistand forvaltes omhyggeligt for at sikre, at der er kontinuitet i klientens rådgivning, samt at der anvendes lokal ekspertise i samtlige transaktionens faser. 

En væsentlig del af vores arbejde er tværfaglig, selv om alle involverede har en specialists forståelse for ejendomssektoren. Komplekse strukturer, såsom ejendomsinvesteringsselskaber, kommanditselskaber og investeringsfonde, indebærer et tæt samarbejde med specialister inden for skatteret, finansiering og selskabsret, mens andre transaktioner kræver ekspertise inden for PFI/OPP, bygge- og anlægssektoren, outsourcing, tvistbilæggelse og øvrige juridiske områder. 

Teamwork er en af vores styrker. Vi er stolte over vores evne til at oprette succesfulde samarbejdsrelationer ikke alene med vores klienter, men også med ejendomsmæglere, landinspektører og andre rådgivere. 

Selv om vores klienter sætter deres lid til vores tekniske ekspertise, glemmer vi aldrig, at juridiske kompetencer kun er et middel til at nå målet. Vi fokuserer altid på at få handlen i hus, samtidig med at vi beskytter vores klienters interesse og bibringer tydelighed, ro og perspektiver i enhver situation.

Vi tilbyder vores ekspertise inden for følgende områder:

 • Køb og salg af fast ejendom
 • Omfatter både enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse
 • Køb og salg af ejendomsselskaber
 • Strukturering af transaktioner, samt gennemførelse, tinglysning og berigtigelse
 • Rådgivning i forbindelse med opfyldelse af eventuelle krav om tilbudspligt til lejerne
 • Entreprise og projektudvikling
  • Forhandling og indgåelse af entreprise- og rådgiverkontrakter, samt valg af entrepriseform
  • Rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter, herunder overordnet strukturering, køb af byggegrund/byggerettigheder, etablering af fornødent plangrundlag samt indgåelse af aftaler med myndigheder
  • Rådgivning i forbindelse med etablering af ejerforeninger og grundejerforeninger og udstykningssager

Nyheder og Events
Se tidligere events